Porți și împrejmuiri tradiționale și istorice din județul Sălaj

Estimated read time 12 min read

Bogdan Ilieș

Proiectul cultural „Porți și împrejmuiri tradiționale și istorice din județul Sălaj”, desfășurat în cursul anului 2022 de către Asociația ARHAIC, a vizat documentarea a peste 150 de porți de gospodării și împrejmuiri tradiționale și istorice din mediul rural și a 20 de porți din mediul urban, în vederea obținerii unei situații actuale, detaliate, cu privire la tipologia, starea de conservare și măsura în care se păstrează acest tip de patrimoniu în cadrul județului Sălaj. Scopul demersului respectiv a fost acela de a înregistra şi păstra, în format electronic, date relevante legate de porțile și împrejmuirile tradiționale înainte ca ele să dispară complet sub presiunea noilor forme şi materiale de construcţie. De asemenea, am căutat să dăm răspunsuri și exemple de bună practică în vederea reparării/restaurării acestor porți și reintegrarea lor în circuitul vieții cotidiene. Rezultatele acestui proiect sunt adresate specialiștilor – arhitecți, istorici de artă sau etnografi, proprietarilor de porți, comunităților și autorităților locale din Sălaj, dar și publicului larg, atent și sensibil la soarta patrimoniului construit din România. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Pe lângă aceste două instituții, cărora le mulțumim pentru susținere, ne-au însoțit în acest demers, în calitate de parteneri, și: Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Județean Satu Mare, Ordinul Arhitecților din România – filiala Transilvania și Asociația Târnaț Kalotaszeg Durabil.

 

Despre proiect

Județul Sălaj dispune, în aprecierea noastră, de un valoros patrimoniu construit, din păcate prea puțin cercetat. În ultimii ani, bisericuțele de lemn din Sălaj au fost subiectul mai multor proiecte și inițiative menite să le scoată în evidență importanța. Apoi, câteva proiecte recente s-au concentrat asupra caselor tradiționale din Sălaj în contextul valorificării lor turistice. În acest context, atenția acordată porților și împrejmuirilor tradiționale și istorice vine ca o continuare firească a acestor inițiative.

Ca element de noutate, pe lângă documentarea porților din zonele rurale, proiectul nostru și-a propus să intre și în zonele istorice ale orașelor pentru a documenta acele porți vechi ce s-au păstrat până astăzi. În orașe, această documentare își găsește sensul cu atât mai mult cu cât evoluția țesutului construit este mai dinamică, iar presiunea asupra acestor porți este chiar mai mare decât în zona rurală. De multe ori, din dorința de a fi în rând cu lumea, sau dintr-o prea puțină înțelegere a valorii lor, proprietarii renunță la porțile vechi, pe care nu mai știu cum să le întrețină sau cum să le aducă la o formă care să-i mulțumească. Meșterii care le-au realizat nu mai sunt activi ori nu mai există, iar starea lor se degradează constant. Prin documentarea porților vechi și păstrarea lor, măcar în format electronic, o parte din valoarea lor, din meșteșugul meșterilor de altădată, din poveștile pe care aceste construcții le pot spune, s-ar putea păstra.

Privitor la practica actuală, variantele moderne pentru porți și împrejmuiri prevăd soluții oarecum „standard” din metal, beton sau material plastic, materiale prea puțin adecvate în contextul unei construcții vechi. Această abordare, din păcate destul de răspândită, constituie o soluție cu un important impact negativ asupra imaginii unui ansamblu construit. În concepția generală, poarta este deseori separată de gospodăria/casa pe care o mărginește, ca element distinct care poate fi schimbat oricând. Astfel, se pierde din vedere contextul general de evoluție a gospodăriei, se ignoră faptul că împreună, poarta și construcțiile din gospodărie reprezintă un tot, un întreg cu o valoare mai mare. Prin aceste înlocuiri, țesutul construit și implicit așezările își pierd identitatea. Un alt aspect de luat în seamă în contextul acestui proiect este numărul restrâns de lucrări care tratează tema porților și a împrejmuirilor istorice din zona actualului județ Sălaj.

Activitățile propuse în cadrul acestui proiect cultural și calendarul de desfășurare a acestora, au fost următoarele:

a. Etapa de documentare: realizarea unui studiu teoretic asupra porților și împrejmuirilor tradiționale specifice județului Sălaj, cu precizarea tipologiilor regăsite, a materialelor de construcții, a tehnicilor, a decorațiilor, cât și a evoluției acestora în timp și a situației actuale la nivelul județului. Perioada de desfășurare: aprilie-iulie 2022.

b. Etapa de explorare și documentare a porților și împrejmuirilor tradiționale din Sălaj. În această etapă a fost realizată documentarea fotografică a porților din diverse regiuni ale județului. Studiul urmărește surprinderea tipologiilor de porți care se mai păstrează și distribuția acestora în teritoriu. Pe perioada acestei etape, s-a completat de asemenea o fișă de documentare cuprinzând informații precum starea de conservare, materialul de construcție, tehnică, motive decorative, eventuala datare etc. Perioada de desfășurare: mai-septembrie 2022.

c. Etapa de restaurare a cuprins procesul de restaurare a porții selectate în urma documentării în teren. În cadrul acesteia s-a realizat un scurt film documentar. Perioada de desfășurare: septembrie 2022.

d. Etapa de prelucrare a materialului și realizarea expoziției. În această etapă a proiectului au fost selectate și prelucrate materialele rezultate în urma etapelor anterioare. Au fost realizate materialele destinate expoziției fotografice, respectiv materialele video realizate în cadrul proiectului. Perioada de desfășurare: iunie-noiembrie 2022.

e. Etapa de diseminare a materialului în social media, pe pagina web a Asociației ARHAIC, care cuprinde o secțiune special dedicată proiectului unde poate fi vizualizată o selecție a porților și împrejmuirilor tradiționale documentate. Tot în această etapă au fost organizate două expoziții dedicate acestui proiect cultural: în 29 noiembrie 2022, la Zalău (Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj), respectiv în 5 decembrie 2022, la Satu Mare (Atelierul Memorial Aurel Pop, unul dintre cele mai importante spații expoziționale ale Muzeului Județean Satu Mare). Perioada de desfășurare: iulie-decembrie 2022.

Produsele preconizate ale proiectului cultural și rezultatele obținute:

  1. Realizarea a trei materiale video de aproximativ cinci minute fiecare, în care să fie surprinse aspecte ce țin de perspectiva actuală asupra valorii porților, despre decorurile și simbolurile porții în lumea satului, dar și surprinderea procesului de restaurare a porții selectate în cadrul proiectului. Astfel, au fost realizate trei filme de scurtmetraj, considerabil mai lungi decât am avut în plan inițial. Primul scurtmetraj l-a avut în prim-plan pe meșterul Gál Potyó István din Jebucu, Sălaj. Cel de-al doilea a fost dedicat meșterilor Ștefan Bara din zona Fildurilor și lui Vincze Ferenc din ținutul Călatei, doi meșteri prieteni care ne-au împărtășit din experiența lor în realizarea porților după modele tradiționale, despre felurile și simbolurile acestora, dar și despre valoarea identitară a porților vechi. Cel de-al treilea scurtmetraj a fost dedicat porții lui Ilie Americanul din Meseșenii de Sus, interesantei sale povești, precum și procesului de restaurare prin care această poartă a trecut.
  2. Realizarea pentru 10 porți selectate în urma documentării în teren, a unor modele 3D realizate prin fotogrametrie. Acestea pot servi ulterior ca materiale documentare. Cu ajutorul prietenilor noștri de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău am creat un cont al Asociației ARHAIC pe o platformă de specialitate (Sketchfab) și am încărcat 24 de modele 3D ale unor porți documentate în cadrul acestui proiect, un număr mai mare decât cel pe care ni-l propusesem inițial.
  3. Restaurarea completă a unei porți tradiționale din județul Sălaj, acest lucru având ca scop oferirea unui exemplu de bună practică, dar și punerea în lumină a acestui element nelipsit oricărei gospodării. A fost aleasă poarta cunoscută în sat (Meseșenii de Sus) drept poarta Americanului de după deal, poartă ce impresionează prin povestea sa, dar și prin decorurile sale sculptate.
  4. Realizarea unei expoziții (eveniment cultural), organizată inițial în Zalău, în cadrul căreia să fie prezentat proiectul cultural desfășurat, obiectivele și rezultatele obținute. În cadrul expoziției avute la Zalău, în data de 29 noiembrie 2022, împreună cu cei care au fost alături de noi în cadrul evenimentului organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, am discutat despre proiect, au fost prezentați cei trei meșteri care încă realizează porți în manieră tradițională, meșteri care au fost și în prim-planul a două scurtmetraje realizate în cadrul proiectului. Apoi, în data de 5 decembrie 2022, expoziția dedicată proiectului nostru s-a mutat la Satu Mare unde, în cadrul evenimentului de prezentare, publicul a putut intra în dialog cu membrii echipei proiectului, inclusiv cu meșterul Vasile Pop, cel care ne-a ajutat la repararea porții lui Ilie Americanul din Meseșenii de Sus.
  5. Diseminarea informațiilor în social media, prin intermediul facebook și instagram s-a realizat pe măsură ce materialele strânse în urma documentării de teren au fost prelucrate. De asemenea, un articol dedicat acestui proiect cultural este publicat în revista „Caiete Silvane”, cea mai importantă revistă de cultură ce apare în județul Sălaj.

Echipa

Echipa proiectului a fost formată din Bogdan Ilieș, dr. în istorie, coordonatorul proiectului, din Mădălina Varga, istoric de artă, restaurator lemn și Florina Fechete, arhitect. Cel mai important atu al acestei echipe a fost combinația echilibrată între relațiile de colaborare și de muncă deja existente, experiența de documentare în teren dobândită pe parcursul a mai bine de 15 ani de cercetare a patrimoniului de lemn, de coordonare a mai multor proiecte culturale ce vizează același domeniu, cu entuziasmul unor tineri specialiști, care, deși aflați la început de drum, și-au dovedit deja calitățile profesionale și preocuparea față de problemele patrimoniului din România.

Această echipă, dezvoltată în cadrul proiectului civic de salvgardare a patrimoniului construit „Ambulanța pentru Monumente”, și care și-a arătat interesul științific și profesional pentru zona Sălajului în repetate rânduri, a beneficiat pe parcursul desfășurării acestui proiect de sfatul și experiența profesională a unor reputați specialiști, cărora le mulțumim. Un alt colaborator valoros a fost domnul Horațiu Cociș, din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, specializat în documentarea digitală a diferitelor artefacte. Nu în ultimul rând, este important să menționăm implicarea în acest proiect a meșterului dulgher Vasile Pop, meșter care ne-a ajutat să reparăm poarta selectată în cadrul acestui proiect.

În continuarea demersurilor începute cu ocazia proiectului cultural „Porți și împrejmuiri tradiționale și istorice din Sălaj”, Asociația ARHAIC și-a propus câteva obiective:

Pe termen scurt: itinerarea expoziției în diferite locații prin implicarea în proiect a unor parteneri. Sunt avute în vedere, în principal, liceele din municipiul Zalău / județul Sălaj, respectiv realizarea unui album/carte, în versiune online, care să cuprindă studiul realizat în urma documentării, o selecție din fotografiile realizate împreună cu informațiile culese în fișele de inventariere, precum și schițe, măsurători, relevee.

Pe termen lung, considerăm că se impun noi acțiuni de sensibilizare a publicului larg cu privire la situația actuală a porților și împrejmuirilor tradiționale și istorice, promovarea acestora în contextul oferirii unui specific local care ar putea fi valorificat turistic. De asemenea, ne propunem să monitorizăm starea de conservare și găsirea unei metode de protecție legală a celor mai valoroase porți. Dacă este cazul, începerea demersurilor pentru înscrierea lor în Lista Monumentelor Istorice.

 

Parteneri

Acest proiect cultural nu ar fi putut avea loc fără susținerea financiară a Ordinului Arhitecților din România, prin finanțarea acordată din Timbrul de arhitectură. De asemenea, în cadrul acestui proiect ne-au fost partenere următoarele instituții: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj – prin al cărui sprijin material a putut fi reparată poarta selectată în cadrul proiectului și au putut fi realizate cele trei scurtmetraje. De asemenea, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a sprijinit organizarea expoziției fotografice de la Zalău și a contribuit la diseminarea și promovarea rezultatelor acestui proiect. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău ne-a furnizat suportul pentru realizarea modelelor 3D, a oferit consultanță de specialitate și a contribuit la mediatizarea, diseminarea și promovarea rezultatelor proiectului. Muzeul Județean din Satu Mare ne-a ajutat în activitatea de restaurare a porții selectate, a sprijinit organizarea expoziției fotografice de la Satu Mare și a contribuit la diseminarea rezultatelor proiectului. Asociația Târnaț Kalotaszeg Durabil ne-a împărtășit din experiența sa acumulată în ultimii ani în protejarea și punerea în siguranță a construcțiilor tradiționale din zona etnografică Călata. De asemenea, Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania, a facilitat derularea acestui proiect prin consultanță, promovându-l totodată și în cadrul rețelei sale profesionale. Mulțumim tuturor celor implicați pentru reușita acestui proiect!

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours