STUDIA Caiete Silvane

Estimated read time 3 min read

Publicația științifică „Studia Caiete Silvane” va apărea bianual și va cuprinde materiale (studii, articole, recenzii, note bibliografice, cronici științifice ș.a.) având o abordare multidisciplinară a unor teme ce vizează spațiul sălăjean. Publicația va avea un comitet ştiinţific și un colectiv redacțional.
În cadrul publicației vor fi invitaţi să contribuie cu studii şi articole autori care sunt de acord să cesioneze revistei, cu titlu exclusiv, dreptul de reproducere şi difuzare a materialului, în format fizic, dar şi electronic, cu condiţia ca lucrările să nu mai fi fost publicate anterior. Odată anunțarea temei și lansarea apelului la contribuţii vor fi comunicate şi normele de publicare – o serie de instrucţiuni de care autorii trebuie să ţină cont pe parcursul pregătirii studiilor. Textele pentru publicație vor putea fi redactate în limba română sau în limbi de circulație internațională și vor fi însoțite de un rezumat într-o limbă străină și cuvinte cheie. Numai materialele aprobate de membrii comitetului ştiinţific vor apărea în paginile publicației.
Publicația va apărea atât în format tipărit cât și electronic pe site-ul www.caietesilvane.ro în cadrul unei secțiuni dedicate.
Prin apariția „Studia Caiete Silvane”, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj intenționează să completeze activitatea revistei „Caiete Silvane” (care va rămâne o publicație generalistă în domeniul culturii) și își propune că contribuie la cunoașterea și promovarea cercetării ştiinţifice despre Sălaj. De asemenea, publicația va contribui la atingerea unor obiective specifice instituţiei precum: elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă; conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; păstrarea şi cultivarea specificului zonal; stimularea creativităţii şi talentului; editarea și promovarea unor publicații care vizează spaţiul sălăjean.

Tema primului număr: ZALĂU 550. Termenul de predare al articolelor (pe caietesilvane@yahoo.com sau office@caietesilvane.ro): 31 mai 2023.
Articolele, studiile nu trebuie să depășească 45.000 de semne (cu tot cu spații, fotografii, note și bibliografie) și vor fi redactate conform normelor publicate pe site-ul revistei.

Norme de (tehno)redactare „Studia Caiete Silvane”