DESPRE NOI

Estimated read time 2 min read

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este o instituţie de cultură dinamică şi are misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educaţie permanentă prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să valorifice valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale patrimoniului naţional, de a organiza şi desfăşura activităţi cultural artistice, urmărind prin aceste activităţi dezvoltarea socio-culturală şi economică a judeţului.

 

ISSN 1454-3028  on-line: ISSN 2247-7365

Adresa redacţiei:

Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, Sălaj, România; 

Tel./fax 0260/612870; 

E-mail: caietesilvane@yahoo.com, office@caietesilvane.ro;

Website-uri:

www.caietesilvane.ro; 

www.culturasalaj.ro;

www.edituracaietesilvane.ro

Revistă de cultură editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj, a Consiliului Local și Primăriei Municipiului Zalău.
Apare până în data de 20 a fiecărei luni. Preț: 5 lei

Colectivul de redacţie:

Daniel Săuca – redactor-şef

Viorel Mureşan – redactor-şef adjunct

Corina Știrb Cooper – secretar de redacţie

Marin Pop, Carmen Ardelean, Alexandru-Bogdan Kürti – redactori

Viorel Tăutan, Marcel Lucaciu, Imelda Chinţa – redactori asociaţi

Györfi-Deák György, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga, Simona Ardelean-Samanta – colaboratori

Oana-Maria Barariu-Săvuș – corectură

Marius Soare – tehnoredactor

Revista apare în urma unui protocol de colaborare încheiat între:

Consiliul Judeţean Sălaj; Instituţia Prefectului Sălaj; Primăria Zalău; Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj; Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Filiala Zalău; Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj; Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj; Arhivele Naţionale Filiala Sălaj; Cenaclul literar „Silvania” și Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.

Responsabilitatea pentru opiniile şi calitatea materialelor publicate revine în întregime autorilor.

Revista „Caiete Silvane” este membră a Asociației Revistelor, Publicațiilor și Editurilor (ARPE).

Abonamentele la revistă se pot contracta prin oficiile poştale, factorii poştali, prin redacţie (telefon 0260-612870) sau online: www.caietesilvane.ro.

Preţul unui abonament pe o lună este de 5 lei.

Pentru orice nereguli privind difuzarea vă rugăm să ne contactaţi telefonic la redacție.