Producția editorială a anului 2022 în Sălaj

Estimated read time 13 min read

Din punct de vedere editorial și publicistic, anul 2022 a fost unul prolific pentru editurile și scriitorii din Sălaj. Peste 100 de cărți au fost publicate de autori din Țara Silvaniei la edituri sălăjene, din alte judeţe ori din străinătate.

La fel ca în ceilalți ani, și în 2022, Editura Caiete Silvane a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a ținut prim-planul în activitatea editorială și publicistică sălăjeană. Un număr de 42 de cărți au văzut lumina tiparului la Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar „Caiete Silvane”, revista de cultură reprezentativă a judeţului Sălaj a apărut lunar în 2022.

Colecţia „Monografii” a fost îmbogățită cu cinci volume: „Someş-Uileac. Aspecte istorice din secolele XIX-XX” de Traian Oros, „Boianu Crasnei – 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021)” de Petru Galiş și Anamaria Camelia Sabou (Crişan), „Jibou – Arc peste timp – monografie” de Daróczi Mihai Iosif și Daróczi Iosif, volumul al III-lea din „Monografia Casei Voivodului” de Ioan Ielciu și „Monografia satului Traniş” de Aurel Medve.

Tot cinci volume au apărut în cadrul colecţiei „Memoria”: volumele I și II din „Istoria Sălajului în «Caiete Silvane»”, „Acţiunea operativă «Faraonul»” de Ioan Oros-Podişan, „Urma mea pe pământ” de Ion Pop Căpâlneanul și „Doctorul Ioan Puşcaş, pentru viaţă fără bisturiu” de Ileana Petrean-Păuşan.

În Colecţia „Poesis” au fost publicate volumele: „Cenuşa orelor (antologie)” de Marcel Lucaciu (volum apărut în coeditare cu Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca), „Arca poeziei: 50 de poeţi străini în selecţia lui Viorel Mureşan”, „Toamnele mele – antologie” de Ioan-Vasile Bulgărean, „Reverenţe rimate” de Cornel D. Lar și „Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2022”, în care au fost incluse poezii semnate de 39 de autori români și maghiari pe tema „Moartea” (sub posibilele ei nuanțe, mai mult sau mai puțin explicite).

În Colecţia „Ethnos” au fost publicate următoarele titluri: „Dorul nu are hotare. Folclor literar din Sălaj” de Iuliu Suciu (apariție editorială postumă), ediţia a treia, revizuită şi adăugită a cărții semnate de Camelia Burghele, „Şapte zile în Ţara Silvaniei” și volumul „Spăcelul de fată fecioară de pe Valea Barcăului”, autorii fiind Camelia Burghele, Andrei Burghele, Felicia Sabău și Flavia Sabău.

În Colecţia „Scientia” au văzut lumina tiparului: „Realităţi demografice şi social-economice în plasa Cehu Silvaniei (1848-1950)”, semnat de prof. dr. Augustin-Leontin Gavra, volumul fiind prefațat de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, respectiv „Comunicare şi existenţă de la alfabetul slavon la CriticAtac” de Traian Vedinaş, profesor universitar și conducător de doctorat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Revanşa lucidităţii” de Daniel Hoblea și „Cui îi pasă?” de Silvia Bodea Sălăjan au apărut în cadrul Colecţiei „Scriitori sălăjeni”.

În Colecţia „Eseu” au fost publicate două volume: „Literatura/cultura, dincolo de pandemie” de Menuţ Maximinian și „Delictul de iubire” de Alice Valeria Micu.

În cadrul Colecţiei „Arte Vizuale” au apărut: „CET Zalău în demolare” de Gheorghe Ilea, unul dintre cei mai cunoscuți artiști plastici din județul Sălaj și „Viaţa este viaţă. Eseu fotografic” de profesorul de matematică Mirel Matyas.

Și în cadrul colecţiilor „Roman”, „Didactica” și „Magazin Sălăjean” au fost lansate noi apariţii editoriale: „Pillangó” de Kabai Krisztina (debut editorial), „A merőlegességi relációval kapcsolatos rövid dolgozat. Szórakoztató síkmértan az unatkozók számára” de Varga Lajos și volumul 11 din „Descoperim Sălajul”, ce cuprinde reportaje publicate în cotidianul condus de Daniel Mureșan.

Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2022 au fost: „Veniţi de luaţi lumină” și „Vămile devenirii” de Florin Horvath, „Lumea care trece – Pictură” de Katona György (apariție editorială postumă), „Felmegyek a hegyre. Birtalan József Berettyó-felvidéki népdalai” de Gáspár Attila, „Pledoarie pentru necuvântătoare” și „Zbuciumul adolescenţei” de Alina Borna, „Simpozionul Internaţional de Arte Vizuale «Arta în Grădină», ediţia a X-a, Grădina Botanică «Vasile Fati», Jibou (23 august – 1 septembrie 2021)”, „Arta în Grădină. Simpozion Internaţional de Arte Vizuale. 10 ediţii: 2012-2021” de Radu Şerban (volum apărut în coeditare cu Editura Mega din Cluj-Napoca), „Cuvinte de suflet la duminicile de peste an” de preotul Ioan Avram, „Ghid de folosire a unei case vechi”, volum coordonat de Pîrvu Ionică și realizat în cadrul proiectului „Case Călătoare”, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi implementat de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în parteneriat cu Asociaţia Sinaptica şi Asociaţia Salvăm Casele Albastre Pe Valea Barcăului, „Silvania del Edén” de Flavius Lucăcel și „Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj XI, 2022”, avându-i ca și editori pe Emanoil Pripon și Daniel Mureşan.

Cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi al Consiliului Judeţean Sălaj a apărut la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca volumul „Românii în Uniunea Europeană”, semnat de Vasile Puşcaş, reputat istoric și diplomat originar din localitatea sălăjeană Surduc.

Au mai văzut lumina tiparului în 2022: „Anuarul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj pe anul 2021”, suplimentul revistei „Caiete Silvane” – „In memoriam Iuliu Suciu”, pliantul și broșura pentru proiectul cultural „Danțuri de-nvățat”, implementat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Atelierul de Joc Popular și Asociația Sinaptica și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și pliantul dedicat proiectului cultural „Case Călătoare”. Cu sprijinul instituţiei de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj au apărut și revistele „Hepehupa” și „Vitralii”.

La Editura Școala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost publicate cinci volume în format tipărit: „Caietul meu de MATExcelență – Clasa I. Fișe de antrenament pentru curriculum extins. Aprofundare și performanță” de Alina Dragoș, Mirela Cimpoieș și Daniela Știrb, „Caietul meu de MATExcelență – Clasa a II-a. Fișe de antrenament pentru curriculum extins. Aprofundare și performanță” de Alina Dragoș, Mirela Cimpoieș și Daniela Știrb, „Împreună în lumea inocenței. Together in the world of innocence” de Floare Horincar și Terezia Stoica, „A.P.I. 75. Gânduri la o aniversare” de Zinia Matyas, Ana-Maria Mureșan și Flavia Negrea, „Emlékkönyv. A zilahi magyar református oktatás 375. és a Zilahi Református Wesselényi Kollégium újraindulásának 30. emlékéve alkalmából” de Lajos-István Bara, precum și nouă lucrări în format electronic: „Un pas spre bacalaureat. Schițe bacalaureat istorie 2023” de Alina-Maria Guler, „Metacogniția în predarea orelor de limba și literatura română în gimnaziu” de Daniela Adina Șandru, „Probleme și teste de evaluare. Fizică – clasa a VI-a. Auxiliar didactic” de Faluvégi Ervin Zoltán și Mărioara Ghile, „Levegő nélkül nincs élet! Fără aer nu există viață! Simpozion Județean «Știința pentru toți»” de Máté Judit Mónika, Ilyés Kinga Noémi și Dombi Annamária, „Cu dictări și evaluări depășești primele provocări. Auxiliar curricular” de Diana Rodica Chiș, „Minunata lume a copilăriei – Proiect județean, ediția a IV-a”, în editarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou, „Calculăm și rezolvăm, matematică-nvățăm. Auxiliar curricular” de Diana Rodica Chiș, „«Școala creativității». Festivalul Ideilor Creative, ediția a V-a” de Liliana Reli Cîmpan, Stelian Flonta și Camelia Bîrsan, „Părinții – un sprijin real în activitatea școlii – Lucrările simpozionului județean”, coordonatori fiind Delia-Ioana Chiș, Ancuța-Loredana Codaț și Cristina Corda. Au mai fost editate de către instituţia cu caracter metodic, ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământ preuniversitar sălăjean: „Şcoala Noastră. Revistă pentru educaţie şi cultură pedagogică” şi buletinul informativ „Școala Sălăjeană”, un îndrumător pentru cadrele didactice din întregul județ.

La Editura Ordo Ab Chao au văzut lumina tiparului în decursul anului 2022 cinci cărți: „333 de reţete pentru o viaţă mai bună” și „Fascinaţia Diavolului” de Eugen Matzota, „Cântul: Metodă şi revelaţie” de Simona Nicoletta Jidveanu, „Dezleganie. Jurnal de călătorie în sunete și imagini” de Sergiu Corbu Boldor și „Requiem pentru ego. Cercetare și mentorat în francmasonerie” de Radu Călin Hîrza.

La Editura Porolissum a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă – Zalău au apărut patru volume în coeditare cu Editura Mega din Cluj-Napoca: „Sticla antică din județul Sălaj (secolele IV a.Chr. – II p.Chr.). Ancient glass from Sălaj county (4th century BC – 2nd century AD)” de Horea Pop și Adrian Cătălin Căsălean, „Ludica Medievalia. Jucării și jocuri medievale pe teritoriul României. Schiță arheologică” de Dan Băcueţ-Crişan, „Contribuții arheologice la cunoașterea epocii bronzului în Depresiunea Șimleului. Descoperirile de tip Cehăluț – Hajdúbagos din Bronzul târziu” de Ioan Bejinariu și „Podoabele din portul tradiţional sălăjean” de Olimpia Mureşan. Anuarul ştiinţific al muzeului din reședința Sălajului, editat începând cu anul 1977, „Acta Mvsei Porolissensis”, a ajuns la numărul 44, dedicat domeniilor Istorie și Etnografie.

La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă şi viaţă în Hristos” au apărut cinci volume: „Sate, preoţi şi biserici ortodoxe din zona Gilăului” de Dacian But-Căpuşan și „Biserica primară. Pe urmele dreptei credințe. Culegere de texte biblice și patristice” de Ovidiu-Cristian Toma, „Călăuză duhovnicească pentru creștinul zilelor noastre” și „Cuvântări la sărbători și cu alte ocazii”, volumele I și II, de Petroniu Florea, episcopul Sălajului.

Două cărți au apărut în 2022 la Editura SF3 din Zalău: „Mesajul Speranţei” și „The Message of Hope”, sub semnătura lui Mihai Levi Marian.

Tot în 2022 au apărut: numărul 5 al revistei „Accents francophones”, editată de Asociația Română a Profesorilor de Franceză – Filiala Sălaj; revista „I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare)” a Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, „Anuarul Presei Sălăjene 2022” editat de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj.

La edituri din Cluj-Napoca, scriitorii sălăjeni au publicat 15 volume în 2022. Cele mai multe dintre acestea au văzut lumina tiparului la Editura Ecou Transilvan. Este vorba despre: „Cântec pentru cei ce nu mai sunt”, volumul III, de Ioan Colcer (carte de verșuri compuse de regretatul prim-cântăreț al bisericii din satul Voivodeni, apărută sub îngrijirea nepoților Anamaria Milonean și Paul Colceriu), „Gânduri nebotezate. Un leac pentru singurătate” de profesorul Octavian Guțu, „Comuna Sâg, străveche vatră de locuire rumânească. Studiu monografic: 1257 – 2021” de generalul de brigadă Viorel P. Hexan, „La icoana unui dor… Tinerețea unei lumi” de Maria Pădurean-Pop, „Tastatura cu povești” respectiv „Ei…și?!” de Florica Pop, „Anotimpurile neliniștii” de Daniel Taloș și „Noi și diriga, 70+” de Stela Ioniță.

Alte titluri publicate la edituri din orașul de pe Someş au fost: „Mărturii sacre” de Mircea Silviu Bărdașu la Editura Colocvii, „Scrisori de la Teofil Răchițeanu” de Ioan Bunta la Editura Scriptor, „Édesanyám nyíló rózsa. Anyák napi énekek gyermekeknek” de Gáspár Attila la Editura Művelődés, „Monografia Casei Voivodului”, volumele I și II, de Ioan Ielciu la Editura Pietrele vor vorbi, „Lumina din poeme” de Angela Maxim la Editura Napoca Star și „Încet, foarte încet” de Daniel Săuca la Editura Școala Ardeleană.

La edituri din București au apărut: „Din întuneric spre lumină. Nuvelă” de Melinda Boda la Editura ePublishers, „Lumi paralele. Poeme” și „Umbra flăcării. Poeme” de Dan C. David la Editura Betta, „Memorialul Holocaustului din Transilvania şi al salvatorilor evreilor (al drepţilor între popoare). Memorial of the Holocaust in Transylvania and of righteous among nations”, la Editura Epica, în coordonarea lui Dan şi Cristina Has și „Clepsidra lui Ovidiu” de Mirel Taloș la RAO Distribuție. Romanul semnat de Mirel Taloș este cel de-al cincilea volum publicat de vicepreședintele Institutului Cultural Român în ultimii cinci ani, semn că avem de-a face cu un talent prolific.

Au mai văzut lumina tiparului în 2022 următoarele cărţi semnate de autori sălăjeni: „Lumânările se sting când ajung la capăt. Focul meu pe băț, niciodată” de Călin Pavăl la Editura Rotipo din Iași, „Amintiri și povestiri din Țara de sub Meseș” și „Ștefan Răcășan și corul țărănesc din Buciumi” de Corina Brumaru la Editura Etnous din Brașov, „Kétlelkes négykezesek” de Fehér Imola și Simonfy József și „Szétfolyva erdőben a vadméz” de Simonfy József la Editura Pro-Print din Miercurea Ciuc, „Estetica imaginarului” de Györfi-Deák György la Editura Cristian PlusArt din Malu Mare, „La fântâna dorului. Folclor poetic din Ţara Codrului” și „Amalgam de versuri risipite” de Augustin Mocanu și „Reflexii de-a lungul vieții” de Traian Sarca la Editura Star Tipp din Slobozia, „A vers mindig mindenkié” de Thököly Vajk la Editura Corvin din Deva, „Valorificarea resurselor turistice din oraşul Zalău şi împrejurimi prin activităţi extracurriculare” de Rodica Florica Brânduşan la Editura La Fontaine din Craiova și „Culese din rural” la Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, volum apărut în cadrul proiectului cultural „Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere” derulat de Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău în parteneriat cu Centrul pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale și cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

În regie proprie au fost publicate următoarele volume: „Repülnek az évek” de Balázs Zoltán, „Versek” de Birta Mária, „Chechiș, satul din sufletul meu” de Costică Cheța (ediție îngrijită, completată și adăugită de Vasile Burian) și „Szekérbe fogott csillagok” de Veres Piroska.

În străinătate au publicat: Doina Ira Tăutan – o nouă ediție a romanului „Spitalul de nebuni” și Dan C. David – „Farmecul trist al înserării” la Itaca Publishing House din Dublin (Irlanda), respectiv Ioan Silvan – volumul „Poezii” la Decenium Editorial din La Puebla de Almoradiel (Spania).

Articolul despre producţia editorială din judeţul Sălaj a fost realizat în baza informațiilor din Catalogul CIP (Catalogul cărților în curs de apariție), elaborat de Biblioteca Naţională a României, articolului „Scriitorii sălăjeni și cărțile lor”, publicat pe pagina de internet a Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj și a catalogului online al bibliotecii de drept public finanțată de Consiliul Județean Sălaj.

 

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours