Un nou început

Estimated read time 5 min read

Elena Abrudan

Apariția în Spania a noii reviste de cultură de limbă română Littera Nova este un moment de bucurie și satisfacție. Față de alte reviste apărute în spațiul iberic, Littera Nova este o revistă legată de grupul scriitorilor clujeni. Eugen Barz este membru al Cercului Literar de la Cluj și al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România; a publicat în două antologii de poezie scoase la Editura Colorama și are cinci volume individuale de poezii, care s-au impus prin modernitatea exprimării și prezența sacrului într-o nouă abordare, în calitate de componentă metafizică a poeziei. A colaborat la reviste literare din țară și din străinătate, fiind totodată fondatorul Centrului Cultural „Sfântul Antim Ivireanul” de pe lângă Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Anastasia” din Parla, Madrid, membru fondator și vicepreședinte al Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania, pe lângă care funcționează și Cenaclul literar ASARS.


Prin întreaga sa activitate și prin editarea acestei reviste, Eugen Barz demonstrează că apariția unei reviste literare presupune o puternică voință de acțiune în spațiul culturii. Eugen Barz a reușit să creioneze arhitectura revistei și să adune în spațiul oferit de revista sa nume notabile ale culturii românești. Adrian Popescu, Ovidiu Pecican, Andrea Hedeș, Adrian Alui Gheorghe, Pavel Șușară, Adrian Lesenciuc, Virgil Mihaiu sunt doar câțiva dintre autorii prezenți în primul număr al revistei Littera Nova. Din editorialul scris la lansarea revistei Litera Nova de către Eugen Barz, înțelegem că noua revistă se adresează deopotrivă românilor care lucrează sau studiază în Europa și celor din țară care vor să cunoască activitatea scriitorilor și artiștilor din spațiul iberic. În plus, fondatorul revistei își propune să găzduiască în paginile revistei Littera Nova repere culturale autentice din spațiul românesc, în beneficiul diasporei românești dornică să cunoască valorile culturii române.
Iată un proiect ambițios care este pus în practică de directorul revistei, el însuși scriitor, coordonator și promotor al culturii românești și universale. În concordanță cu structura revistei, în primul număr găsim poezie și proză, traduceri, cronici și comentarii, texte critice semnate de autori români din țară și din Spania. Merită menționat și aspectul sobru al revistei, coperta, tehnoredactarea și ilustrațiile care fragmentează uneori textul, făcând loc unui moment de respiro în timpul dedicat lecturii.
Revistă trimestrială online, Littera Nova va avea totuși aproximativ o sută de exemplare print, destinate bibliotecilor și colaboratorilor. Astfel, circulația revistei este asigurată, conținutul ei ajungând la toți românii interesați de literatură.
Apreciem că revista deschide perspective pentru scriitorii tineri alături de cei maturi, afirmați și recunoscuți în cultura română. Prin activitatea sa în cadrul cenaclului literar și în cadrul Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania și prin noua revistă editată, Eugen Barz reușește să fie deopotrivă promotor al valorilor afirmate ale culturii românești și să contribuie la formarea tinerilor aspiranți la gloria literară. Nu ne rămâne decât să urăm succes în continuare editorului, redactorilor și tuturor colaboratorilor revistei Littera Nova.

_________________________________________________________________________________________________

„Littera Nova”, revistă de cultură, cu apariție trimestrială. Anul I, nr. 1, ianuarie-martie 2023, se cuvine întâmpinată ca un eveniment rarisim în viața, poate de multe ori cenușie, a românilor stabiliți peste hotare. Noua publicație s-a ivit dintr-o nevoie aprig resimțită de acela care e director fondator și coordonator, domnul Eugen Barz și care prezidează și Centrul Cultural „Antim Ivireanul” de pe lângă Parohia Ortodoxă Română Sfânta Anastasia Romana din Parla – Madrid, unde ostenește ca preot paroh. În plan mirean, dumnealui e poet român și traducător de poezie, pus singur în slujba celor care, români fiind, își duc traiul pe pământ spaniol. Decupăm din articolul-program al noii reviste, semnat de directorul fondator, câteva fraze edificatoare: „De aceea mă voi referi acum la această revistă de cultură – Littera Nova – care se află la prima apariție. De la bun început, fac precizarea că revista va fi publicată în spațiul on-line, dar voi edita – număr de număr – pentru protocol și pentru colaboratorii noștri, în jur de 100-150 de exemplare în formă tipărită. Pentru început, cheltuielile de tipărire le voi suporta eu însumi, iar mai târziu, nădăjduiesc în sprijinul Departamentului Românilor de pretutindeni, de pe lângă Guvernul României”. Semnături dintre cele mai prestigioase acoperă un sumar generos de tip magazin cultural, întins pe 140 de pagini A4, cuprinzând: poezie română clasică și contemporană, în original și tradusă în mai multe limbi europene de circulație, poezie universală transpusă în limba română, proză beletristică și teatru. Încă de la acest prim număr se prefigurează și rubrici de eseu, istorie literară, critică muzicală, critică de film, critică de arte vizuale, critică teatrală, toate susținute de specialiști reputați ai fiecărui domeniu. Grafic, revista e ilustrată cu fotografii de Paul Siladi. Cu speranța că dl Eugen Barz și toți cei care i s-au alăturat vor găsi sprijin și înțelegere la marii dregători ai țării noastre, urăm tinerei reviste „Littera Nova” drum bun și pagini înaripate! (V.M.)

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours