REGULAMENTUL Concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi „IULIU SUCIU” – ediţia a XXVI-a – 2022

Estimated read time 4 min read

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ZALĂU

CENACLUL LITERAR „SILVANIA”

Parteneri:

CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ

REGULAMENTUL

Concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi „IULIU SUCIU”

– ediţia a XXVI-a – 2022

Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău şi Cenaclul literar „SILVANIA” organizează  concursul de creaţie literară „IULIU SUCIU” pentru elevii din licee, în domeniul poeziei şi al prozei scurte.

Concursul îşi propune să încurajeze tinerii creatori de literatură din liceele judeţului Sălaj.

Concursul se organizează pe două secţiuni:

– poezie;

– proză scurtă.

La concurs pot participa elevi din liceele judeţului Sălaj, indiferent dacă fac parte dintr-un cenaclu literar sau dacă au fost publicaţi în reviste de profil.

Lucrările pentru concurs, poezii (minimum 5), proză (minimum 2), dactilografiate, vor fi trimise pe adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Sălaj, cu menţiunea „pentru concursul de creaţie literară IULIU SUCIU”, până la data de 22 noiembrie 2022.

Fiecare lucrare va fi trimisă în plic închis, în interiorul căruia se va anexa o fişă de concurs cu numele şi prenumele elevului, vârsta, şcoala, clasa, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Juriul, alcătuit din membrii Cenaclului literar „SILVANIA” şi personalităţi ale vieţii literare sălăjene, va acorda următoarele premii:

 Premiul „IULIU SUCIU” – 500 lei

POEZIE                                                                    PROZĂ

Premiul I         – 250 lei                                              Premiul I        – 250 lei

Premiul II       – 150 lei                                              Premiul II       – 150 lei

Premiul III      – 100 lei                                              Premiul III     – 100 lei

Menţiune         –   75 lei                                              Menţiune        –   75 lei

            Juriul poate să hotărască redistribuirea numerică între secțiuni – poezie și proză – astfel încât toate premiile să fie acordate.

            Rugăm conducerile liceelor şi profesorii de limba şi literatura română să ne acorde sprijinul necesar pentru popularizarea acestei acţiuni.

            DIRECTOR,                                          PREŞEDINTELE CENACLULUI „SILVANIA”,

     Violeta-Oltița Vișen                                                              prof. Marcel Lucaciu

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours