Producția editorială a anului 2021 în Sălaj

Estimated read time 16 min read

În anul 2021, revista „Caiete Silvane” a sărbătorit apariţia numărului 200, iar prin Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj au văzut lumina tiparului 45 de volume.

Pornind de la informaţiile bibliografice extrase din catalogul online al Bibliotecii Naţionale a României, de la expoziţia „Autori sălăjeni – cărţi editate în 2021 în colecţiile Bibliotecii Judeţene Sălaj” şi de la semnale editoriale din mass-media, facem o scurtă trecere în revistă a cărților semnate de scriitori sălăjeni şi a celor apărute anul trecut la editurile din Sălaj.

„Caiete Silvane 200. Indice bibliografic”, volum lansat în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, desfăşurată în perioada 22-24 septembrie 2021

În pofida crizelor suprapuse, 2021 a fost unul rodnic din punct de vedere editorial și publicistic pentru scriitori sălăjeni. Comparativ cu anul precedent a crescut numărul cărţilor apărute la Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, de la 28 la 45. În schimb, la celelalte edituri sălăjene, numărul volumelor publicate în 2021 a scăzut. Dacă în 2020 au fost publicate 23 de volume la editurile Porolissum (4), Școala Noastră (5), Gil (6), Silvania (1), Ordo Ab Chao (3), Episcopiei Sălajului (2) şi Asante (2), în 2021 au fost editate doar 11 volume, la editurile Porolissum (3), Școala Noastră (1), Episcopiei Sălajului (4) şi Asante (3). În ceea ce priveşte volumele semnate de autori sălăjeni la edituri din alte judeţe, se constată creșterea numărului de titluri, de la 17 în 2020 la 52 în 2021.

Promovarea scrisului de calitate şi a culturii locale scrise, prin revista şi Editura Caiete Silvane, a fost și în anul 2021 o preocupare constantă a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Revista de cultură reprezentativă a judeţului Sălaj a apărut lunar în 2021. Au fost publicate trei anchete: „Perspectivele consumului cultural în pandemie” în numărul 192 din ianuarie, „Ce mai citesc scriitorii?” în numărul 193 din februarie şi „Ce-ați vrea să vă aducă Moșul?” în numărul 203 din decembrie. Numărul 194 din martie a fost dedicat fostului redactor al revistei, Daniel Hoblea, la un an de la dispariția sa prematură. Numărul 196 din mai a fost consacrat Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, la împlinirea a 70 de ani de existență a instituției, iar numărul 198 din iulie a avut și o componentă dedicată Municipiului Zalău. În septembrie a fost lansat numărul festiv 200. Apariția numărului a fost marcată şi prin organizarea celei de-a XIII-a ediții a Zilelor revistei și prin editarea și tipărirea cărții Caiete Silvane 200. Indice bibliografic. Volumul anterior menţionat reprezintă o lucrare de îndrumare bibliografică, cuprinzând lista autorilor și a articolelor publicate în revista „Caiete Silvane”, constituind un demers extrem de util pentru cei care vor să găsească repede un autor sau articol în cele 200 de numere ale publicației editate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Sălaj, a Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Zalău.

În cadrul colecției „Scriitori sălăjeni” au fost lansate volumele: Zigzaguri de Daniel Hoblea, Camera cu insomnii de Viorel Mureșan, Poftiți! Câinii nu mușcă de Ancuța Mărieș, Libertatea din colivie de Silvia Bodea Sălăjan, Spații, puncte, noduri, filme de Simona Ardelean, Idiograme în filigran de Carmen Georgeta Ardelean și două antologii ce constituie demersuri de promovare a membrilor Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj: Șase dramaturgi şi Însemnări de pe frontul cuvintelor. În prima antologie, Daniel Săuca a semnat cuvântul înainte şi au fost incluse piese de teatru ale scriitorilor sălăjeni: Grigorie M. Croitoru, Flavius Lucăcel, Alice Valeria Micu, Viorica Mureşan, Silvia Bodea Sălăjan şi Viorel Tăutan. În antologia de cronici și comentarii critice au semnat scriitorii sălăjeni: Carmen Georgeta Ardelean, Silvia Bodea Sălăjan, Imelda Chința, Györfi-Deák György, Marcel Lucaciu, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga, Viorel Mureșan, Ion Pițoiu-Dragomir, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Daniel Săuca şi Viorel Tăutan.

Cărţi ale istoricului şi politologului Vasile Puşcaş, apărute la Editura Şcoala Ardeleană

În cadrul colecției „Poesis” au apărut: Po(h)eme de bucurie de Daniel Hoblea, Ofranda iubirii de Alexandru Lazăr, Poeme paralele II de Lucian Perța, Veșnicia de o zi de Ioan Vasile Bulgărean, Versuri-de-zăpadă de Angela Maxim, Între liniște și tăcere de Iris Király, albă de dor de Stela Ember, Ochiul și alte puncte de vedere de Victor Lobos Saavedra (traducere din limba spaniolă de Alice Valeria Micu) şi Mașina de plâns de Alice Valeria Micu.

În cadrul colecției „Memoria” au apărut cărţile: Sergiu – memoria timpului său de Octavia Micu Ceaca, Amintiri din zodia Berbecului (publicistică) de Marin Ștefan, Liniștea amurgului. Să fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant de Nicolae Mocuța, Riposta Poliției şi Fantomele nopţii de Ioan Oros-Podișan.

Colecția „Monografii” a fost completată cu lucrările: Pria, plai pastoral – 540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021) de Petru Galiș şi Plesca, satul dintre văi – cinci secole şi jumătate de la atestarea documentară (1471-2021) de Petru Galiș şi Ioan Sur.

Colecția „Scientia” s-a îmbogățit cu două volume: Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de Sub Muntele Șes de Ovidiu Costinaș şi Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu de Grigorie M. Croitoru, iar în cadrul colecției „Restituiri” au văzut lumina tiparului: Aspecte ale integrării judeţului Sălaj în statul naţional român de Virgil Mihalca şi Doru E. Goron şi Cartea mea. Amintiri şi gânduri bune de Gavril Câmpeanu, volumul din urmă sub îngrijirea editorilor Dănuţ Pop, Mihaela Sabou, Gabriel Viorel Gârdan şi Silviu Boha.

Și în cadrul colecţiilor „Arte vizuale”, „Eseu”, „Ethnos” şi „Roman” au fost lansate noi apariţii editoriale. Albumul Sălaj – Frumuseţe, Tradiţie, Poveste, îngrijit de Adela Lia Rusu şi Ovi D. Pop, sub egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și a Asociației Varadinum Foto Club Oradea cuprinde cele mai bune fotografii realizate în cele patru ediţii ale Taberei internaţionale de fotografie „Sălaj. Frumuseţe, Tradiţie, Poveste”. Preotul Florin Moldovan a publicat Inițierea Creștină și Teologia Epicletică a Părintelui Boris Bobrinskoy cu o prefaţă de dr. Wolfgang Wünsch. Profesoara Maria Popiț a semnat volumul Preoteasa, mândru nume dedicat pitorescului sat din comuna Valcău de Jos, iar poeta şi prozatoarea Silvia Bodea Sălăjan a lansat romanul Singurătatea celor învinși.

Cărţi ale Editurii Caiete Silvane din cadrul colecției „Scriitori sălăjeni”

Alte cărţi apărute la Editura Caiete Silvane în 2021 au fost: 445 Mesaje ale nonviolenței de Alina Borna, Amerre én járok: Zilahi csuprosok citeracsoport de Gáspár Enikő şi Gáspár Attila, Răpuși la porțile nemuririi de Florin Horvath, Sorsok, belső tájak de Somogyi Vengli Judith şi Catalogul Simpozionului Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”: ediția a IX-a, Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou (30 august – 8 septembrie 2020). Cărțile Editurii Caiete Silvane pot fi achiziționate de la sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi de pe site-ul www.edituracaietesilvane.ro.

În cadrul programului editorial de susţinere a cărţilor scrise de autori sălăjeni au apărut, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului Județean Sălaj, trei volume semnate de personalităţi sălăjene de anvergură națională. Este vorba despre volumul al doilea din Spinii din buchetul memoriilor de academicianul Octavian Lazăr Cosma, carte apărută la Editura Academiei Române din Bucureşti, Istoria din cotidian de academicianul Vasile Pușcaș şi Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV-XX de reputatul etnolog Ion Taloș, apărute la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca. Cu sprijinul instituţiei de cultură subordonate administraţiei judeţene a apărut și cartea Transilvania şi Horea, Cloşca şi Crişan în istoria românilor, semnată de Ioan I. Todea şi Manuela I. Anghel la Casa de Editură Dokia din Cluj-Napoca.

În cadrul proiectelor „Traseele Caselor Tradiționale Sălăjene” și „Harta Cântului Sălăjean”, cofinanțate de Administrația Fondului Cultural Național și implementate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în perioada aprilie-noiembrie 2021 au apărut două broșuri: prima, de prezentare a cinci trasee turistice care includ 13 case tradiționale cu arhitectură specifică pentru zonele etnografice ale Sălajului și a doua, dedicată folclorului muzical instrumental tradițional de pe teritoriul județului Sălaj. Au mai văzut lumina tiparului în 2021: „Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al Județului Sălaj – 2020”; calendarul „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste – 2022”, iar cu sprijinul aceluiaşi centru, revistele „Vitralii” și „Hepehupa” și un nou volum avându-i ca editori pe Emanoil Pripon și Daniel Mureșan, Colecții şi colecționari din Sălaj – Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj X.

La Editura Porolissum a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău au apărut trei volume în colaborare cu Editura Mega din Cluj-Napoca: Biserici medievale de zid din județul Sălaj (ghid de prezentare generală) de Timea Keresztes şi Dan Băcueţ-Crișan, Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Almașului – Sălaj de Camelia Burghele, Olimpia Mureșan şi Marin Pop, Ceramica centrului de olari Tihău. A Tihói fazekasközpont kerámiája. Ceramics of the Tihău Pottery Centre de Emanoil Pripon şi Szabó Attila. „Acta Mvsei Porolissensis”, anuarul ştiinţific al muzeului din Zalău, editat începând cu anul 1977, a ajuns la numărul 43, dedicat domeniilor Arheologie, Restaurare şi Conservare.

La Editura Școala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost publicat volumul 315 probleme de matematică pentru admitere şi concursuri, clasele IX-XII de Liviu Vlaicu, Niculina Radu şi Daniela Vlaicu. Instituţia cu caracter metodic, ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământ a editat „Școala Noastră. Revistă de educaţie și cultură pedagogică” şi buletinul informativ „Școala Sălăjeană”. Sub egida Asociației Învățătorilor Sălăjeni a apărut „Gazeta Învățătorilor. Revistă pentru educaţie și cultură pedagogică”.

Cărți ale Editurii Porolissum a Muzeului Judeţean de Istorie și Artă Zalău, apărute în colaborare cu Editura Mega

La Editura Episcopiei Sălajului „Credinţă și viaţă în Hristos” au apărut patru cărți în 2021: Dumnezeu și îngerii în viziunea sfinților părinți de Petroniu Florea, Părintele Ioan Radu (1893-1973) şi parohiile cu filiile păstorite de el de Dacian But-Căpuşan, Lăsaţi o lacrimă să cadă de Alexandru Mihăilă şi Doamne, iartă-mă că-s mic! de Iuliana Mureşan.

La Editura Asante au fost publicate trei titluri: Experienţe proprii despre sănătate de Gelu Diaconu şi Szilágycsehi múltidéző (Helytörténetek és egyebek) în două volume de Lajos Papp.

Tot în 2021 au apărut: numărul 4 al revistei „Accents francophones”, editată de Asociația Română a Profesorilor de Franceză – Filiala Sălaj; revista „I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educaţie, Implicare)” a Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, în care sunt prezentate activităţile principale pe care instituţia de cultură le-a organizat de-a lungul anului precedent; „Credință şi viață în Hristos Anuarul Episcopiei Sălajului – 2020”, publicaţie dedicată Preasfințitului Părinte Petroniu la împlinirea a 55 de ani de viață şi 20 de ani de arhierie; „Anuarul Presei Sălăjene 2021” editat de Asociația Jurnaliștilor din Sălaj cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj, ce oglindește activitatea mass-mediei sălăjene (print, audio, video, online) în perioada octombrie 2020-octombrie 2021.

Cărţile editate în regie proprie de către autori sălăjeni în cursul anului 2021 au fost: Acolo unde se-nfiripă iertarea şi Vlaherne. Mica Dacie din inima Byzanțului de Florin Horvath, Rock & Folk de Thököly Vajk, La poarta vieţii de Vasile Crişan, Matematica. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică. Clasele III – VI de Cristina-Georgeta Teieru, Exerciţii şi probleme de antrenament. Geometrie şi trigonometrie de Lőrincz Enikő şi Sorina Păcurar, Opere literare epice în programa şi manualele de liceu – auxiliar şcolar de Maria Cosma, Impactul particularităților de comunicare și al activităților extrașcolare asupra stimei de sine la elevii cu deficiență de auz de Mădălina-Ioana Rus şi Iulia Savoș, Utilizarea elementară a tehnologiilor moderne – Sistemul Informațional Geografic – GIS – în predarea geografiei la clasa a IV-a de Mădălina-Ioana Rus şi Dana-Gheorghina Nechifor.

Scriitori sălăjeni şi-au publicat volumele şi la edituri din alte judeţe.

La edituri din București au apărut: Şi pisica a ieşit din cutie. Memorialistică, vol. I-II de Sânziana Batişte la Editura eLiteratura, Asemănări lexicale danezo-române; Asemănări lexicale suedezo-române; Identităţi lexicale danezo-române; Identităţi lexicale suedezo-române; Hoinărind prin Antalya, Licia şi Pamfilia şi Hoinărind prin Lucerna (coautor Dan Şerban) de Sorin Ioan Boldea la Editura Artemis, Pe patul de lavă (Tu eşti doar zarul) și Domesticirea speciei (Viaţa ca un garaj) la Editura Betta şi Recitări în Piaţa Publică. Poeme alese – vol. I la Editura Eikon de Dan C. David, Tainica simţire. Poeme şi poezii 1986-2013, România-Italia, ediţia a II-a de Vasile Hatos la Editura Minela, Plici, picătura de primăvară la Editura Eikon şi Plici şi iarna minunată la Editura Didactică şi Pedagogică de Alice Valeria Micu, poemele umbrei de Ioan F. Pop la Editura Cartea Românească, Anticariatul de idei: unsprezece proze despre sfârşitul culturii de Mirel Taloş la RAO Distribuţie, Uranus. Obidă, revoltă, speranţă. Amintiri romanţate de Artemiu Vanca la Editura Universitară, Aurarii; Din legendele crişenilor; Scrieri: vol. I, 1990-2013; vol. II, 2013-2015; vol. III, 2015-2017; vol. IV, 2018-2020 de Tiberiu Vanca la Editura 2M Digital Printshop. La Igloo Media a apărut albumul Lăcaşuri de suflet. Biserici de lemn din Sălaj. Places of worship. Wooden churches of Sălaj. Mai menţionăm şi traducerile din limba franceză realizate de regretatul Daniel Hoblea din operele lui René Guénon, Autoritate spirituală şi putere temporală; Simbolismul crucii şi Marea Triadă, apărute la Editura Herald.

Romanele lui Florin Horvath

La edituri din Cluj-Napoca au fost publicate următoarele titluri: Plan de evadare de Claudiu Ionuţ Boia şi Destin… cu șfichiuri de Teodor Sărăcuţ-Comănescu la Editura Colorama; Întâlniri cu Dumnezeu. Poezii 1995-2020. România – Italia de Vasile Hatos; Dor de rădăcini… şi eu sunt o mlădiţă de Maria Pădurean-Pop şi Șezătoarea cu povești de Crina Terec la Editura Ecou Transilvan, Biblioteca de idei. Semper fidelis de Teodor Ardelean, The Ribbentrop-Ciano Diktat, Transylvania and the Romanian-Hungarian Relations (1940-1944); Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology (coeditor Ionel N. Sava); Keith Hitchins: The Historian’s Honesty. Onestitatea istoricului de Vasile Puşcaş la Editura Şcoala Ardeleană; Curierul timpului de Flavius Lucăcel şi Repertoriul de colinde ale cetelor de feciori din zona Văii Superioare a Barcăului de Ruxandra-Cristina Scridon la Editura Mega, Hű szeretőd vagyok én. Monói népdalok de Gáspár Attila la Editura Művelődés.

La edituri din Iaşi au fost publicate volumele de versuri: Însemnările unui călător printre stele de Călin Pavăl la Editura Rotipo, Transfigurări în cuvinte de artistul plastic Ioan Pop din Căpâlna la Editura Pim, Priviri peste timp; Schiţe pentru ultima filă la Editura 24 ore şi Flutur de vânt la Editura Timpul, sub semnătura lui Vasile Ionac.

Cărţi scrise de autori sălăjeni, apărute la edituri din Cluj-Napoca (rândul de sus) şi Bucureşti (rândul de jos)

Au mai văzut lumina tiparului în 2021 următoarele cărţi semnate de autori sălăjeni: Ospeţele fantomelor de Paul Beldi Ladislau la Editura Pandaprint din Baia Mare, Comuna Marca – Sălaj, schiţă monografică de Maria Meze la Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare „Maria Montessori”, Locuri natale: Sălaj, un judeţ plin de frumuseţe. Date monografice de Ioana-Alina Prodan-Hora la Editura Grapho din Bacău, Sângeorgiu de Meseş – monografie de Corina Brumaru la Editura Etnous din Braşov, Călătorie în fiinţă. Poem epic de Vasile Hatos la Editura Franco din Brezoi, Istorii şi isterii literare de Györfi-Deák György la Editura Cristian PlusArt din Malu Mare, Pe frontul instantaneelor viscerale şi veridice de Raul Cozlean (elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău) la Editura Aureo din Oradea, Lumi paralele. Poeme de Dan C. David la Editura Letras din Otopeni, Cultură populară tradițională din Boju, județul Cluj şi Amalgam în miezul nopţii. Însemnări calendaristice, vol. III de Augustin Mocanu la Editura Star Tipp din Slobozia, Tradiții, arte și literatură, vol. al VII-lea din compendiul de activități culturale coordonat de Irina Goanță și apărut la Editura David Press Print din Timişoara, A pap szalonnája de Balogh Lucian la Editura Garabontzia din Târgu Mureş. Mai menţionăm cartea aniversară Teodor Ardelean – 70 de ani sub semnul Iui Homo Doctus, apărută la Editura Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare şi volumul Colecţia etnografică Ligia Alexandra Bodea. Comori sălăjene. Costume tradiţionale din subzonele etnografice Valea Barcăului şi Sub-Meseş, semnat de muzeograful Marius Matei şi tipărit la Editura Eurostampa din Timişoara.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours