Poeme de Voichița Lung

Estimated read time 2 min read

Paradox

Casa gândului –
Bântuită de tăceri…

Ning suav amintirile,
Funigei volatili
Dintr-a timpului trenă,
Risipă de irizaţii,
Sentimente învăţate pe de rost –
O, cu cât patos şi cu câtă resemnare!
Picură monoton, repetat,
Verbul a fi, conjugat la imperfect…
Magic, suflarea topită-n retortă,
Iubire se face
Şi speranţă şi dor.
Râuri de slove albastre sparg zăvoare-peceţi.

Casa sufletului –
Cotropită de cascade…

Allegro

Azi-noapte
S-a așternut frigul peste oraș
Știu asta
Din auzite
Pasărea misterioasă
Din platanii cărunți
Și-a interpretat în zori aria
Allegro și mai răgușit.

Vitralii sonore

În catedrală tăcerea domnește
Se cern prin vitralii
Raze de lună
Picură stalactite din cupola raiului
Orga trezită din somn murmură
Catapeteasma se umple
De pâlpâire serafică
Vibrează lumina
Ca în tablourile impresioniștilor.

Memento

Aminteşte-ţi!
Acesta e copacul!
Ar putea fi cânt de vioară,
Sau tăcere de cruce,
Iar asta n-ar schimba în mersul lumii nimic.
Dar el e copac,
Numai şi numai fiindcă are rădăcini.
Nucul e la fel de nuc
Şi în pământ, ca în văzduh.

 • Vezi, tu – îți spuneam suspinând –
  Toate lucrurile se repetă în afara noastră,
  Niciodată altfel decât există în noi;
  De aceea, să facem ordine mai întâi în noi
  Şi abia mai pe urmă, în afara noastră…

Aminteşte-ţi!
Acesta e cerul!
Nu pentru că nu are margini,
Ci pentru că, fugind să-l cuprinzi,
Te-ntorci cu braţele goale,
Poate doar
Cu un mănunchi de păpădii
Spulberate de vânt.

 • Vezi, tu – îţi spuneam alergând –
  Acesta e cerul
  Nu pentru că pare, ci pentru că e infinit;
  Căci desăvârșit
  Nu e ceea ce pare,
  Ci doar ce întru adevăr este…

Aminteşte-ţi!
Aceasta e marea!
Cu valuri care se joacă de-a înecul,
Redându-ne după zile şi nopţi nisipului,
Îmbogăţiţi cu brăţări de alge la glezne
Şi pe gene cu o nostalgie în plus.
Vezi, tu – îmi spuneam surâzând –
Totul e năucitor de firesc,
Toate lucrurile ştiu care e clipa întoarcerii:
Se-ntorc mugurii,
Se-ntorc ploile,
Se-ntorc valurile,
Se-ntoarce fiul risipitor.
Toţi şi toate îşi aduc aminte…

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours