Poeme de Marcel Lucaciu, Ioan F. Pop, Daniel Săuca și Viorel Mureșan, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța

Estimated read time 4 min read

Marcel Lucaciu

De senectute

mă vizitează bătrâneţea

în haine

ponosite

fără să bată

intră la

mine

în piept

răscolind

răscolind

răscolind

arterele mele rebele

dezamăgită

găsește doar versuri

nescrise

la plecare

îmi spune

din prag

fii liniștit

moartea nu

o să te doară

mai mult

decât

viaţa

Ioan F. Pop

FOTO SZABO ALEX.

Poemul fără început și fără sfîrșit

un sunet stins cutreieră ruinele timpului.

zbaterea unui asfinţit care nu va mai răsări nicăieri.

plînsul vegetal, așteptat la prima cotitură a îngheţului,

izgonit între două bătăi de pleoape.

privirile care zboară în ceruri încă nescrise.

picătura unui gol se cuibărea ca un vierme în piept.

tot tumultul acela ne zidea în alte încercări neștiute,

în trupuri de întuneric pe care nu le mai purta nimeni.

în trupuri în care clipele s-au împotmolit.

vine o vreme ca și cum deja a venit,

vine un cuvînt care nu mai poate fi rostit de nici o tăcere.

vine, tot vine ca o arătare poemul fără început și fără

sfîrșit.

Daniel Săuca

Peşti în apa Iordanului

Peşti mari. Mulţi peşti mari. La apa Iordanului. Martori

nevorbitori ai Botezului. Poate vorbesc şi peştii. Poate

limba lor nu e înţeleasă decât de alţi peşti. Probabil unii

oameni înţeleg şi ei limba peştilor. Şi limba păsărilor. Şi

limba jivinelor. Peşti mari. Mulţi peşti mari am văzut la

apa Iordanului. Şi, curios, primul gând mi-a zburat la

şobolanul de Veneţia. Singura dată când am ajuns în

serenissima republică acvatică m-a izbit imaginea unui

şobolan imens care se plimba ţanţoş printre ruinele

istoriei. Printre miile de turişti grăbiţi, absenţi, incredibilul

şobolănoc de Veneţia mi-a apărut ca Sfârşitul, ca

supravieţuirea morţii. La Yardenit peştii din Iordan parcă

asistau ca nişte gardieni ai nemuririi la ritualica, simbolica

ori ipocrita îmbăiere a milioanelor de creştini ce-şi caută

vindecarea. Poate vorbesc şi peştii. Poate limba lor nu e

înţeleasă decât de alţi peşti. Probabil unii oameni înţeleg şi

ei limba peştilor. Şi limba păsărilor. Şi limba jivinelor. La

Yardenit aproape de luminoasa linişte interioară am auzit

parcă sâsâitul Şarpelui. Poate erau alţi peşti. Ori şobolanul

de Veneţia. Probabil.

Viorel Mureșan

Casa galbenă

vincent a ieșit astăzi în zori pe o colină pleșuvă

să-și ia în stăpânire lanul de grâu

precum într-un cuib de sturz cântător

mai încălzea razele stelelor

cu tremurul mâinii

mergea cu picioarele goale ca un moșneguţ de la ţară

prin colbul încă umed de rouă

și păsările deasupra lui lăsau găinaţ

loveau

cu floarea-soarelui neagră

într-un meninge spart

el înainta

săpând gropi adânci cu luminiţele ochilor

în dealul cu creastă golașă

unde l-am și găsit adormit peste câteva ceasuri

cu creierul acoperit de furnici

soarele înecat într-un lac de vopsele

își mai mișca o aripă

Din antologia „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry 2024”, apărută la Editura „Ab Art”, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu ocazia celei de-a XXII-a ediții a Festivalului internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”, Zalău, 20-26 aprilie 2024.

Parodie de Lucian Perța

Viorel Mureșan

Fapte poetice

(după poezia Casa galbenă)

poetul a ieșit și astăzi în zori din biblioteca de os*

să-și ia în stăpânire, ca de obicei,

clasele de la liceul unde preda cu patos

limba română, încălzind cu idei

poetice sufletul elevilor –

intra în clasă ca un moșneguț de la țară,

dar fără să-i tremure mâinile, deschidea

o carte colbuită și cu o voce clară

le citea –

locul în care se deschidea cartea era

totdeauna același, dar parcă altul
și când o închidea

elevii simțeau cum înaltul

cerului se-ngroapă în ochii lor

și vedeau cum din pietrele cuvintelor rostite

poetul făcea un buchet de platină strălucitor

și florile lor le erau dăruite –

apoi poetul, după ore, ajuns acasă,

la casa lui galbenă, începea cu gesturi firești

să stârpească furnicile, să vopsească o masă

și să facă multe alte fapte gospodărești!

*Cuvintele scrise cu bold reprezintă sau fac referire la titluri de volume ale autorului.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours