Omagiații lunii septembrie

Estimated read time 12 min read

(din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj)

Notă: Serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj, adună materiale pentru cuprinderea în Baza de date a județului Sălaj și reactualizarea informațiilor cuprinse în dicţionarul biobibliografic: Sălaj – Oameni şi Opere. Îi includem în acest proiect pe toţi cei care au contribuit la dezvoltarea social-culturală a judeţului (literatură, istorie, geografie, tehnică, muzică, artă, sport etc.), indiferent de naţionalitate. Baza de date se completează permanent (bibliografic_bjs@yahoo.com).

Avram G. Dan-Adrian – profesor, 1 septembrie 1977; Burian Vasile – învățător, 2 septembrie 1951; Gavrilă Gheorghe – istoric literar, 2 septembrie 1951; Somogyi Vengli Judith – bibliotecară, 2 septembrie 1960; Irimuș Ioan Aurel – profesor, 4 septembrie 1958; Mostis Árpád – profesor, 5 septembrie 1941; Daròczi Adela Elena – artist plastic, 5 septembrie 1985; Oros Ioan – cercetător științific, 7 septembrie 1947; Crișan Teodor – profesor, 7 septembrie 1948; Conțiș Maria – profesoară, 8 septembrie 1959; David Dan – inginer, scriitor, 9 septembrie 1936; Galiș Petru – învățător, istoric local, 10 septembrie 1949; Paul (Vas) Maria Andreea – economist, 10 septembrie 1978; Mocanu Augustin – profesor, scriitor, 12 septembrie 1932; Müller Dezső – preot, poet, 13 septembrie 1953; Pop Călin Cornel – profesor, 13 sep-tembrie 1968; Feraru Marcela – jurnalist, 14 septembrie 1962; Șandor Teodor – profesor, scriitor, 15 septembrie 1938; Vedinaș Traian – profesor, 15 septembrie 1947; Gale Anuța – solistă, 16 sep-tembrie 1958; Gârdan Gabriel Viorel – preot, 16 septembrie 1977; Boldan Mihai – profesor, 17 septembrie 1947; Bihari Adela Francoise – muzicolog, 17 sep-tembrie 1968; Lucaciu Ozana Maria – profesoară, 18 septembrie 1975; Costin I. Nicolae – ofițer, 21 septembrie 1948; Taloș Daniel – profesor, istoric, 21 septembrie 1973; Joikits Attila – profesor, 22 septembrie 1939; Moga Gheorghe – profesor, 23 septembrie 1946; Grigoruț Grigore – profesor, dirijor, 23 septembrie 1951; Groza Mircea – expert tradiții, 23 septembrie 1953; Zaharia Luiza – scriitoare, 23 septembrie 1954; Boda Melinda Elisabeta – antreprenor, 23 septembrie 1973; Moldovan Florin – preot, 23 septembrie 1975; Caba Florian – general de brigadă, 24 septembrie 1947; Pintea Vasile – scriitor, 25 septembrie 1940; Birtalan István – handbalist, 25 septembrie 1948; Burghele Camelia Corina – etnolog, cercetător, 25 septembrie 1968; Tegzeș Mihai Valentin – preot, 26 septembrie 1974; Pop Ionuț – preot, 26 septembrie 1980; Talpoș Mihai Florin – antreprenor, 28 septembrie 1976; Czondi Jànos – profesor, 29 septembrie 1955; Domuța Mastan Ileana – solistă, 30 septembrie 1947; Vid Trandafir Viorel – preot, 30 septembrie 1971; Katona Lajos – profesor, septembrie 1941.

Ioan Oros – 75 de ani de la nașterea cercetătorului științific

Oros, Ioan (pseudonim Ioan Maria Oros) – cercetător științific. N. 7 septembrie 1947, Șeredeiu, comuna Horoatu Crasnei.

Viața și activitatea:absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie, secția Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca (2002-2009), doctorat în istorie la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, distincția Cum laudae, cu teza Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cărți și proprietari. Din anul 2003 este expert în carte veche românească și străină, bibliofilie, manuscrise. În perioada 1965-1975 a fost cadru didactic suplinitor (Șeredeiu, Pria, Recea Mare), funcționar în cooperația meșteșugărească (1975-1976), bibliotecar (atestat profesional) la Casa Corpului Didactic Zalău (1976-1990), iar din 1991 la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, la Oficiul Județean pentru Patrimoniul Cultural Național Sălaj – specialist carte veche; după 2002 – până la pensionare (2011), la Secția de Istorie Vasile Lucăcel – muzeograf / cercetător științific III (2004) – istoria culturii. În perioada 1997-2016 a fost consilier editorial şi fondator/asociat al Editurii Lekton SRL Zalău; din 1996, membru fondator al Asociaţiei Române pentru Ex libris (AREL) şi colaborator pe linie de specialitate cu membri ai Societăţii Olandeze de Bibliofilie, Secretar de redacţie în cadrul colectivului redacţional al anuarului muzeului, Acta Mvsei Porolissensis (pentru nr. XXIII-XXXII) și responsabil din partea colectivului de redacţie al secţiunii Carte veche. Istoria culturii. Personalităţi (2000-2010), membru al Amicalei Bibliotecarilor & Bibliofililor Amor Librorum Unit Nos din România (2012).

A debutat cu Tânguiri în dicteu, în volumul colectiv Silvania ’90Membru al Cenaclului literar Silvania Zalău, din 1968. Premii: Diplomă de Onoare Oameni de seamă ai Sălajului (Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, 2007). Colaborări: autor/redactor de rubrică (Viaţa cărţilor) şi membru în colectivul redacţional al Gazetei de Duminică (serie nouă, an. I, nr. 1, 15 iulie 1994 – an II, nr. 25/49/ 6 iulie 1995). Autor/redactor de rubrică (Philobiblon) la revista Silvania (începând cu anul I, nr. 1, martie 1990), rubrică reluată în Limes (an I, nr. 1, 1998), revistă de cultură, Inspectoratul pentru Cultură Sălaj; din 2007, cu intermitențe, a susținut rubrica Praful de pe cărți, în Caiete Silvane. A publicat peste 100 de articole privind valorificarea bibliofilică și ştiinţifică a colecţiilor de carte veche tipărită şi manuscrisă din Sălaj, publicate în periodice Acta Mvsei Porolissensis, Alma Mater Porolissensis, Annales Universitatis Apulensis, Apulum, Caiete Silvane, Marmatia, Origini, Caiete Silvane, Philobiblon, Sargetia, Silvania, Transilvania etc. și volume conținând lucrările unor Conferințe internaționale de specialitate: Valori bibliofile (Craiova, 2008), Cartea-România-Europa (București, 2008-2011), Cercetarea și perspectivele digitizării (Alba Iulia 2009), Biblio 2010. Inovation en bibliotheques (Brașov, 2010) sau în volumele tematice anuale editate de Amicala Bibliotecarilor & Bibliofililor (București, 2012; Târgoviște, 2013; Pitești, 2014 și 2015). A participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, sesiuni de comunicări științifice, colocvii ș.a.

Colaborări: Silvania, Caiete Silvane, Acta Mvsei Porolissensis.

Opera: Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (secolele XVII-XIX). Cărți și proprietari (Cluj-Napoca, Ed. Mega, Zalău, Ed. Porolissum, 2010), Istoriografia cărții românești vechi din Transilvania. De la începuturi până la 1948 (Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2011), Medalioane istoriografice și destine literare (Zalău, Ed. Caiete Silvane, ColecţiaMemoria, 2017). Coautor: Bibliografia de Referinţă a Cărţii Vechi (București, CIMEC, 1999), Memorii, jurnale și însemnări transilvane 1938-1989 (Zalău, Ed. Limes, 2001).Prezent în volumele: Fehér fekete: Kortárs szilágysági román költők antológiája / Alb negru: Poeți contemporani sălăjeni, antologie (volum bilingv, Zalău, CCVTCP Sălaj, 1998), Iuliu Suciu – Poeți sălăjeni ai Cenaclului Silvania (Zalău, Ed. Silvania, 2008). Volume colective: Cartea. România. Europa – 500 de ani de la prima carte tipărită în limba română(Bucureşti, Biblioteca Metropolitană, 2009), Symposium International Le Livre. La Roumanie. L’Europe – 550 ans de la première certification documentaire de la ville Bucarest(Bucureşti, Biblioteca Metropolitană, 2010), Biblio 2010. Conferința internațională de biblioteconomie și știința informării. Inovation en bibliotheques. Innovation within libraries (Brașov, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2010, 2011), Travaux de Symposium international Le Livre. La Roumanie. L’Europe. Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010. 300 ans après la intronation de l’érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie (Tome I, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2011), Actes du Symposium international Le Livre. La Roumanie. L’Europe (4éme édition, 20-23 Septembre 2011, Tome III). Volum în curs de apariție: Șeredeiu sau Miercurea de sub Meseș (1270-2015).

Traian Vedinaș – 75 de ani de la nașterea profesorului universitar dr.

Vedinaș, Traian – profesor universitar dr. N. 15 septembrie 1947, Lazuri, comuna Valcău de Jos.

Viața și activitatea: absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie din Cluj-Napoca. A fost muncitor la Steagul Roșu – Arad (1964-1968), instructor la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Cluj (1972-1975), metodist la Casa Municipală de Cultură (1975-1990), referent la CVCP al Județului Cluj (1990-1992), redactor la ziarul Expres Magazin și Evenimentul Zilei (1992-1993), redactor și redactor-șef adjunct la Tribuna Ardealului.Din 1994 este lector și conferențiar la Catedra de sociologie a Facultății de Istorie-Filosofie a universității clujene. În 1996 a obținut doctoratul cu teza Structuri exclusive în cultura populară românească din Transilvania. A frecventat cenaclurile Lucian Blaga (Arad), Echinox, Cenaclul Tineretului – Cluj, Cenaclul Saeculum al tinerilor scriitori ardeleni (Dej și Beclean). Colaborări: Tribuna, Echinox, Napoca Universitară, Someș, Cercetări de lingvistică, Atlas, Familia (Oradea), România literară, Atlas-Clujul literar, Sociologia românească (București), Datina (Constanța)etc. 

Opera: Onisifor Ghibu, educator și memorialist (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1983; ediția a II-a, revizuită și adăugită, Onisifor Ghibu. Viață și idealuri sociale, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2020; Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2020), Coresi (București, Ed. Albatros, 1986), Timotei Cipariu. Arhetipuri ale permanenței românești (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1988), Sistemul culturii țărănești (Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2000), Introducere în sociologia rurală (Iași, Ed. Polirom, 2001), Proiecte și paradigme în gândirea socială românească (Cluj-Napoca, Ed. Diotima-Argonaut, 2004), Cununeaua soarelui – Mireasa grâului: mitologie ţărănească şi filosofie emblematică (Zalău,Ed. Caiete Silvane,2016), Comunicare şi existență de la alfabetul slavon la CriticAtac (Zalău, Editura Caiete Silvane, 2022, Colecția Scientia).

Coautor: D.D. Roșca în filosofia românească (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979), În căutarea adevărului moral (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002), Convergența universaliilor (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002), Simion Bărnuțiu: pașoptist și filosof modern (Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria, 2017), Măiestrele (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2018). Coordonator: Sălajul la Centenar (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2018, ediția a II-a, Zalău, Ed. Caiete Silvane; București, Ed. Eikon, 2020, Colecția Monografii).

Augustin Mocanu – 90 de ani de la nașterea profesorului, scriitorului

Mocanu, Augustin –profesor. N. 12 septembrie 1932, Boju, județul Cluj. 

Viața și activitatea: absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității Victor Babeș din Cluj (1957), cu titlul de diplomat universitar. Din 1957 până în 1997 a fost profesor la Grupul Școlar Gheorghe Pop de Băsești din Cehu Silvaniei. De-a lungul timpului a îndeplinit diferite funcții de conducere: director adjunct, director, inspector-șef al secțiunii raionale de învățământ Cehu Silvaniei. A fost ales deputat raional și orășenesc și vicepreședinte nesalariat cu probleme de cultură, învățământ și sănătate. Premii:pentru activitatea depusă, i s-a acordat în 1971 titlul de Profesor evidențiat,iar în anul 2007 i se conferă Diploma de excelență pentru întreaga activitate; Diplomă de Onoare Oameni de seamă ai Sălajului (Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, 2012), Diplomă de Onoare pentru întreaga activitate de conservare și promovare a culturii tradiționale în paginile scrierilor sale (Zalău, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, 2016). A obținut locul I la Festivalul Cântarea României, la secțiunea reportaj literar (1981, 1984). În 1984 a obținut locul III la Concursul de proză scurtă Tudor Arghezi de la Tg. Jiu. A cules folclor din zona Codru-Valea Sălajului, material pe care l-a valorificat în eseuri și culegeri de folclor. Colaborări: Caiete Silvane, Silvania, Ascultialomița, Memoria Ethnologica (Baia Mare), Helis (Slobozia), Răstimp (Drobeta-Turnu Severin), Normaliştii clujeni.A organizat cenaclul elevilor de la Liceul de Cultură Generală din Cehu Silvaniei și a fondat revista Lyceum,revista elevilor de la același liceu. Este membru al Asociației Culturale Ialomița şi al Asociaţiei Ştiinţelor Etnologice din România.

Opera: Folclor din Țara Silvaniei (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2004), Floare de rai. Antologie de poezie populară de dragoste (Zalău, Ed. Silvania, 2004), Boju – 790 de ani. Eseu geografic, social-istoric, și etnofolcloric (București – Slobozia, Ed. Tempus Dacoromania Comterra, 2005), Colinda Fata de maior (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2006, ediția a 2-a revăzută și adăugită, Slobozia, 2007), Folclor poetic – Antologie din aria Codru-Valea Sălajului (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2007), Nadiș – 620 de ani. File dintr-o monografie (Baia Mare, 2007), Colinda Fata de maior (Slobozia, Ed. Tempus Dacoromania Comterra, 2007), Colinde mioritice din zonele Codrului și Sălajului. Corpus de texte poetice (Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2008), Cultură Populară Tradițională. Articole și studii (Zalău, Ed. Caiete Silvane, vol. 1, 2009, vol. 2, 2013), Nume de persoane în județul Ialomița (Slobozia, Ed. Helis, 2009), Negru Roşu Negru (Slobozia, 2010), Mult mă-ntreabă inima. Antologie a cântecelor de dragoste şi dor din aria Sălaj-Codru (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2010), Boju – 800 de ani. Eseu geografic, social-istoric şi etnofolcloric (Cluj-Napoca, Ed. Tradiţii Clujene, 2011), Colinde româneşti. Texte poetice din zonele Sălajului şi Codrului (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2011), Între sat şi oraş. Frânturi de memorie cu valoare antropologică  (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2013), Folclor literar din vechiul judeţ Sălaj (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2013), Negru alb negru – proze mărunte (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2014), Amalgam în prag de seară. Caiet de însemnări (Slobozia, 2014), Între sat şi oraş: vreme de război, vreme de pace (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2014, ed. a 3-a revăzută, 2019), Glosar regional din Ardeal (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2015), O lume într-o vreme (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2015), Amalgam în pragul nopții (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2016), Negru alb negru – proze scurte,ediția a 2-a revăzută și extinsă(Slobozia, Ed. Star Tipp, 2016), Amalgam – frânturi alese (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2016), Cântece de colindat. Texte poetice din zona Codrului și Sălajului (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2017), În curgerea vremii (proză scurtă, Star-Tipp, Slobozia, 2017), Strângere de mână (Slobozia, Ed. Star-Tipp, 2017; ed. a 2-a, revăzută și extinsă, 2020), Colindul, colindele și urările de Crăciun (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2017), Amalgam în miezul nopții: însemnări de ultimă oră (Slobozia, Ed. Star Tipp, vol. I, 2018; vol. 2, 2019; Însemnări calendaristice,vol. 3 – 2 ian. 2019 – 1 aug. 2021, 2021), Scrisori: scrisorele și alte scrieri ca ele (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2018), Cântece ale tinereții. Din lirica populară românească (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2018), Calea școlii (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2019), Copilărie în vreme de război – însemnări memorialistice (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2020), Cultură populară tradițională din Boju, jud. Cluj (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2021), Din alte vremuri. Frânturi de proză memorialistică (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2021). Volume colective: Ceas pe ceas se alungă – Folclor poetic (Baia Mare, Casa Creației Populare, 1970), Du-te dor și vino dor. Folclor literar din Sălaj (Zalău, Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă, 1972). Volume în colaborare: Pe cel deal cu dorurile – folclor poetic din județele Maramureș și Sălaj (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2001), Epică populară în versuri. Balade și colinde-balade din zona Codrului și Sălajului (Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2007), La fântâna lină. Colinde străvechi din Câmpia soarelui (Slobozia, 2009), Folclor literar din zona Codrului. Texte poetice extrase din Memoria Ethnologica, anii 2001-2011 (Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2011); coautor: Bulgario istorie sentimentală (Zalău, 2017). Ediții îngrijite: Mico-May alias M. Blumefeld, Cronici rimate și alte creații în versuri și proză (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2017), Traian Sârca, Reflecții de-a lungul vieții (Slobozia, Ed. Star Tipp, 2022).

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours