Omagiații lunii noiembrie

Estimated read time 6 min read

(din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj)

 

Notă: Serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj adună materiale pentru cuprinderea în Baza de date a județului Sălaj și reactualizarea informațiilor cuprinse în dicţionarul biobibliografic: Sălaj – Oameni şi Opere. Îi includem în acest proiect pe toţi cei care au contribuit la dezvoltarea social-culturală a judeţului (literatură, istorie, geografie, tehnică, muzică, artă, sport etc.), indiferent de naţionalitate. Baza de date se completează permanent (bibliografic_bjs@yahoo.com).

 

Oros Dionisie – economist, 1 noiembrie 1956; Ience Traian – profesor, 1 noiembrie 1958; Ilea Gheorghe – artist plastic, 1 noiembrie 1958; Lung Nicolae – prof. univ., 2 noiembrie 1941; Vădean Ștefan – preot, 3 noiembrie 1936; Daróczi Andrei Claudiu – psiholog, 3 noiembrie 1984; Suian Pavel – profesor, 4 noiembrie 1940; Batiște Sânziana – scriitoare, 4 noiembrie 1943; Dârjan Nicolae – inginer, 4 noiembrie 1957; Brumaru Corina – istoric, 4 noiembrie 1983; Boha Silviu Ioan – preot, 6 noiembrie 1968; Cioban Victor Horațiu – profesor, 6 noiembrie 1986; Széman Péter – medic, 8 noiembrie 1949; Pojar Rodica Magdalena – artist plastic, 10 noiembrie 1967; Daraban Vasile – medic, 11 noiembrie 1952; Cheșeli Livia – profesoară, 11 noiembrie 1967; Tămaș Christian – scriitor, 13 noiembrie 1964; Lăncrăjan Ioana Maria – inginer, 13 noiembrie 1968; Roș Victor – inginer, 14 noiembrie 1940; Coca Vasile – solist, 14 noiembrie 1964; Opriș (Ciobanca) Elena – profesoară, 15 noiembrie 1948; Penea Ionel – profesor, 17 noiembrie 1935; Széman Rózsa – asistentă medicală, 18 noiembrie 1954; Bog Aurel – inventator, 19 noiembrie 1937; Cobârzan Constantin – profesor, 19 noiembrie 1939; Maxim Angela – poetă, 19 noiembrie 1970; Pop Dionisiu Horia – istoric, 20 noiembrie 1965; Olah Ștefan – radioamator, 21 noiembrie 1947; Găvriluț Ioan Teodor – poet, 21 noiembrie 1954; Perța Lucian Liviu – profesor, poet, 23 noiembrie 1953; Csillag István – fizician, scrimer, 24 noiembrie 1950; Onaciu Mureșan Traian – inginer, 25 noiembrie 1952; Tamba Alexandru – economist, 30 noiembrie 1960; Florea Petru – preot, episcop al Sălajului, 30 noiembrie 1965.

 

Dumitru Micu – 95 de ani de la nașterea criticului literar

Micu, Dumitru (pseudonime: Dan Milcu, Damian Mihuț, Dionisie Mirea, D. Meseș) – critic literar. N. 8 noiembrie 1928, Bârsa – m. 17 iunie 2018, București.

Viața și activitatea: absolvent al Facultății de Filologie din București (1952). A obținut doctoratul în științe filologice în anul 1962. A fost inspector-șef și șef serviciu la Comitetul pentru Artă de pe lângă Consiliul de Miniștri (1950-1951), redactor la revista Contemporanul (1952-1953), asistent suplinitor, apoi titular la Catedra de Literatură Română a Facultății de Filologie din București (1954-1956), lector la aceeași facultate (1956-1962), conferențiar (1962-1969), profesor titular (1969-1998). Premii: a fost decorat în anul 2009 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A Literatură. Colaborări: Tribuna Ardealului, Viața ilustrată, Lupta Ardealului, Scânteia, România liberă, Munca, Steagul roșu, Adevărul, Evenimentul, Viitorul, Viitorul românesc, România literară, Literatorul, Adevărul literar și artistic, Tribuna, Steaua, Caiete critice, Ramuri, Innostrannaia literatura, Voprosî literaturî (Moscova), Oeuvre et critique (RFG), Mosaic (New Delhi). A participat la colocvii și reuniuni literare la Moscova (1965, 1976), Priștina (1975), Belgrad (1976), Stuttgart (1976), Weimar (1995).

Opera: Sensul etic al operei lui Sadoveanu (București, ESPLA, 1955), Poezia Mariei Banuș (București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955), Romanul românesc contemporan (București, ESPLA, 1959), Poporanismul și Viața românească (București, ESPLA, 1961), George Coșbuc (București, EPL, 1963), Literatura română la începutul secolului XX (București, EPL, 1964), Istoria literaturii române 1900-1918 (București, Ed. Didactică, vol. 1-1964, vol. 2-1965), Tudor Arghezi (București, Ed. Meridiane, 1965), Opera lui Tudor Arghezi (București, EPL, 1965), Literatura română de azi (București, Ed. Tineretului, 1965), George Coșbuc (București, Ed. Tineretului, 1966), Lirica lui Lucian Blaga (București, EPL, 1967), Estetica lui Lucian Blaga (București, Ed. Științifică, 1970), Început de secol. Curente și scriitori (București, Ed. Minerva, 1970), Tudor Arghezi (București, Ed. Albatros, 1972), Periplu (București, Ed. Cartea Românească, 1974), Prelegeri de literatură română contemporană (Tipografia Universității București, 1974), Gândirea și gândirismul (București, Ed. Minerva, 1975), Lecturi și păreri (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978), G. Călinescu (București, Ed. Minerva, 1979), Scriitori, cărți, reviste (București, Ed. Eminescu, 1980), Modernismul românesc 2 vol. (București, Ed. Minerva, 1984, 1985), Limbaje moderne în poezia românească de azi (București, Ed. Minerva, 1986), Poezia Mariei Banuș (București, ESPLA, 1986), Limbaje lirice contemporane (București, Ed. Minerva, 1987), În căutarea autenticității 2 vol. (…). (București, Ed. Minerva, 1992, 1994), Scurtă istorie a literaturii române 4 vol. (București, Ed. Iriana, 1994, 1995, 1996, 1997), De la Baikal la Atlantic. Călătorii (București, Ed. Eurovida, 1999), Istoria literaturii române. De la creația populară la postmodernism (București, Ed. Saeculum, 2000), Literatura română în secolul XX (București, Ed. Fundației Culturale Române, 2000), Timpuri zbuciumate. Reconstituiri subiective (București, Ed. Vestala, 2001), Lucian Blaga. Autofăurirea prin logos (București, Ed. Constelații, 2003), Mircea Eliade. Viața ca operă, opera ca viață (București, Ed. Constelații, 2003), Fata Morgana (roman, București, Ed. România Press, 2004), Arghezi (Institutul Cultural Român, 2004; Cluj-Napoca, ediția a II-a, 2010), Timpuri zbuciumate (București, Ed. Saeculum, 2004), Critici prozatori (București, Ed. Muzeului Literaturii Române, 2010), Sfârșit și început de mileniu. Rememorări (București, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2010), Studii, eseuri, articole, vol. I: Microsinteze și monografii (București, Ed. Muzeului Literaturii Române, 2015), Studii, eseuri, articole, vol. II: Efigii, portrete și profiluri literare alături și dincolo de literatură (București, Ed. Muzeului Literaturii Române, 2015).

Volume colective: Dicționar enciclopedic român, 4 vol. (1962-1966), Dicționar enciclopedic român (1968), Istoria poporului român (Literatura) (1970), Istoria literaturii române (București, Ed. Academiei, 1979), Dicționar de literatură română (București, Ed. Univers, 1979), Scriitori români. Dicționar (București, Ed. Științifică, 1980), Literatura română între 1900-1944. Prelegeri de cursuri de vară și colocvii științifice (Brașov, 1977), Dicționarul esențial al scriitorilor români (București, Ed. Albatros, 2001), Dicționarul scriitorilor români vol. III, IV (București, Ed. Albatros, 2002), Istoria românilor, vol. VIII (București, Ed. Enciclopedică, 2003), Dicționarul general al literaturii române, vol. I, II (București, Ed. Univers Enciclopedic, 2004), Eseuri critice despre Christian W. Schenk (Boppard, Ed. Dionysos, 2022). Ediții cu studii introductive, îngrijiri și note: Sorescu, Marin. Insolitul ca energie creatoare – cu exemple din literatura română: rezumatul tezei de doctorat (cond. șt., București, Universitatea București, 1992); Sorescu, Marin. Iona; A treia țeapă; Vărul Shakespeare (pref., București, Minerva, 1993); Slavici, Ioan. Românii de peste Carpați (pref., București, Ed. Fundației Culturale Române, 1993).

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours