Omagiații lunii februarie

Estimated read time 4 min read

(din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj)

 

Ioviță Vasile – preot, 1 februarie 1951; Sîrca Tia – jurnalist, 1 februarie 1976; Prodan Augustin – profesor, 4 februarie 1945; Tyukodi Szabolcs – actor, 4 februarie 1980; Mîndru Gheorghe – profesor, 5 februarie 1943; Sabău Liviu Victor – profesor, 5 februarie 1953; Hintea Claudia Alexandra – profesoară, 5 februarie 1972; Boér Júlia – profesoară, 5 februarie 1982; Iuhoș Angela Elena – profesoară, 5 februarie 1987; Both Nicolae – profesor, poet, preot, 6 februarie 1933; Milonean (Colceriu) Anamaria – filolog, 7 februarie 1980; Petreuș Aris Cristian – profesor, 7 februarie 1989; Demeter Attila – artist plastic, 9 februarie 1943; Lavrincic Gabriel Antoniu – profesor, 10 februarie 1976; Sas Gheorghe – profesor, 12 februarie 1971; Török Árpád – profesor, 13 februarie 1944; Micu Alice Valeria – scriitoare, 14 februarie 1971; Cosma Octavian Lazăr – muzicolog, 15 februarie 1933; Berar Ioan – psiholog, 15 februarie 1938; Posta Ervin – actor, 15 februarie 1976; Turai Tünde – etnograf, antropolog, 15 februarie 1977; Borz Cristian – preot, 18 februarie 1974; Matyas Marius Mirel – profesor, 19 februarie 1972; Fazakas László – poet, 21 februarie 1957; Tăut Ioan – inginer, 23 februarie 1966; Lazar Cosmin Cătălin – preot, 23 februarie 1987; Vlad Daniel Valerius – economist, 24 februarie 1973; Sărăcuț-Comănescu Teodor – profesor, 26 februarie 1954; Bordaș Liviu Ioan – cercetător științific, 27 februarie 1970; Micu Ioan – inginer, 27 februarie 1945; Boda Edit – poetă, 27 februarie 1975; Deac Radu – medic, 28 fe-bruarie 1940; Longodor Ioan – artist plastic, 28 februarie 1952; Câmpean Titus Gabriel – profesor, 28 februarie 1982.

Octavian Lazăr Cosma90 de ani de la nașterea academicianului

 

 

Cosma, Octavian Lazăr – muzicolog, profesor. N. 15 februarie 1933, Treznea.

Viața și activitatea: absolvent al Conservatorului N.A. Rimski-Korsakov din St. Petersburg (1954-1959). A obținut doctoratul în muzicologie la Conservatorul din Cluj-Napoca în 1972 cu teza Oedip enescian. A fost redactor de creație și consultant în Consiliul Culturii și Educației Socialiste din București, asistent (1959-1963), lector (1963-1970), conferențiar (1970-1974), profesor (din 1974) și profesor – șef de catedră la istoria muzicii și muzicologie (1977-1985) la Conservatorul din București. Din 1990 conduce activitatea de doctorat la Academia de Muzică din București.

A fost secretar al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (1963-1993), vicepreședintele Uniunii (1993-2005), președinte interimar (2006-2009) și președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (2006-2010). Din anul 2011 a fost membru corespondent al Academiei Române, iar în prezent este membru titular al Academiei Române. A fost președintele Alianței Naționale a Uniunii de Creatori din România. Tot din 1993 îndeplinește funcția de redactor-șef al revistei Muzica. Membru în Comitetul redacțional al revistei The Journal of Musicological Research (1993), publicată de Editura Gordon and Breach, la Londra, New-York, Chicago, membru în Consiliul de Administrație al Institutului Cultural Român și în Comitetul Executiv al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Premii: Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca și al Universității de Arte George Enescu din Iași, premiul Academiei Române și numeroase premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Diplomă de Onoare Oameni de seamă ai Sălajului (Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, 2013). Colaborări: cu studii, articole, recenzii, cronici, note de călătorie la revistele de specialitate din țară și străinătate: Muzica, Studii de muzicologie, Contemporanul, Probleme de muzică, Sovețkaia Muzîka (Moscova), The Sundy Star (Washington), Enesciana, Cântarea României etc. A susținut conferințe, prelegeri, concerte-lecții, comunicări științifice în țară și peste hotare.

Opera: Opera românească 2 vol. (București, Ed. Muzicală, 1972), 100 Ani (1864-1964), Conservatorul Ciprian Porumbescu București (București, Ed. Muzicală, 1964), Oedip enescian (București, Ed. Muzicală, 1967), Curs de istoria muzicii românești. Principii fundamentale (București, Litogr. Conservatorului vol. I-1962, vol. II-1968), Hronicul muzicii românești, lucrare în 9 volume (București, Ed. Muzicală, 1973-1991), Universul muzicii românești. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, 1920-1995 (București, Ed. Muzicală, 1995), Simfonicele Radiodifuziunii Române (București, Societatea Română de Radiodifuziune, Departamentul Secretariat General, Direcția Patrimoniu, 1999), Hronicul Operei Române din București, Vol. I (București, Ed. Muzicală, 2003)… Opera Română din Cluj – 1919-1999 (Bistrița, Ed. Charmides, 2010), Hronicul Operei Române din București, Vol. II și III (București, Ed. Academiei Române, 2017), Spinii din buchetul memoriilor, 2 vol. (București, Ed. Academiei Române, 2019, 2021).

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours