Marcel Lucaciu, Cenaclul literar „Silvania” – o instituție de cultură

Estimated read time 8 min read

Vine o vreme când nu mai recunoaștem decât apusul soarelui și nopțile fără cer. Dar, orice s-ar întâmpla, păstrăm în suflet duioasele amintiri și trecutul viu. Chiar dacă vântul vântură, orb, ani și ano-timpuri, nu-i putem condamna la uitare pe Oamenii care au fost. Mai ales, pe acei Oameni care ne-au însoțit pașii, pretutindeni, pe cărările aspre și întortocheate ale vieții…

„Nu anii trec, noi trecem prin ani” (scria, cândva, poetul și prozatorul Horia Ciovârnache). Pe 12 iunie 2024, s-au împlinit 12 ani de când s-a așezat la „Masa umbrelor” Iuliu Suciu (1938-2012), profesorul de limba și literatura română, directorul Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, primarul „fără de arginți” și – nu în ultimul rând! – mentorul Cenaclului literar „Silvania”. Omul căruia obișnuiam să-i spunem Maestrul a îndrumat, vreme îndelungată, tinerele dăscălițe și tinerii scriitori. L-au caracterizat umanismul și încrederea în binele, adevărul și frumosul din această lume potrivnică visătorilor incurabili. A iubit literatura ca nimeni altul. Îi erau dragi cărțile și biblioteca. Modest și altruist din fire, a găsit, târziu, un strop de răgaz și pentru cărțile sale: Limba română. Culegere de teste și exerciții (Editura Silvania, Zalău, 2005, vol. 1-2), respectiv Poeți sălăjeni ai Cenaclului „Silvania” (Editura Silvania, Zalău, 2007). Din păcate, timpul n-a mai avut răbdare. Volumul de Aforisme, cugetări, definiţii, maxime (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2012) și culegerea de folclor Dorul nu are hotare. Folclor literar din Sălaj (Editura Caiete Silvane, Zalău, 2022) au fost editate postum.

Rememorăm, acum și aici, începuturile Cenaclului literar „Silvania”, reiterând (și cu acest prilej!) un amănunt important: o activitate de cenaclu a existat, la Zalău, odată cu anul 1963. Astfel, în perioada 1963-1968, pe lângă Casa Orășenească de Cultură, a funcționat un Cenaclu literar, condus de universitarul Petre Hossu. Acest Cenaclu și-a continuat activitatea, în cadrul redacției ziarului Năzuința (1969-1977). Prin urmare, mulți dintre cenacliști erau gazetarii fostului cotidian sălăjean: Valer Hossu (mentorul Cenaclului), Nicolae Vereș, Adrian Velichi, Ioan Buda, Ioan Lupa Crișan, Aurel Păușan, Eugen Teglaș ș.a. Rodul acestei experiențe cenacliste l-a reprezentat antologia Arpegii. Culegere a cenaclurilor literare (Zalău, 1970), prefațată de profesorul Ștefan Goanță (pe atunci, directorul Casei județene a creației populare).

Spre finalul anului 1977, activitatea cenaclistă a fost reorganizată, sub patronajul revistei „Tribuna” din Cluj-Napoca. În ziua de 27 noiembrie 1977, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, fiindcă trebuia să poarte un nume, Cenaclul a primit numele „Silvania”; un nume ce reflecta o identitate culturală și regională. Cenaclul a beneficiat de girul competent al scriitorilor Domițian Cesereanu și Ion Lungu, care au participat, mai bine de doi ani, la serile literare. Ulterior, cei doi scriitori au selectat, prezentat și prefațat creațiile autorilor sălăjeni, editând prima antologie propriu-zisă a Cenaclului literar „Silvania” (Silvania. Antologie de versuri și proză, Zalău, 1979).

Referitor la înființarea Cenaclului literar „Silvania”, iată ce declara regretatul Iuliu Suciu, într-un interviu acordat doamnei Ileana Petrean, în 2008: „În urmă cu 30 de ani, mai exact, la 27 noiembrie 1977, lua fiinţă Cenaclul literar judeţean „Silvania”, pe lângă Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Era, de fapt, o reorganizare, sub genericul amintit (s.n.), a mişcării literare din municipiu şi judeţ. Directoarea de atunci a Casei de Cultură a Sindicatelor, prof. Elena Ştefan, a oferit, cu generozitate, spaţiul necesar desfăşurării activităţilor şi, după posibilităţi, sprijin material. Se cuvine să amintim faptul că, în primii ani, cenaclul a fost patronat de revista «Tribuna» din Cluj-Napoca, prin scriitorii Domiţian Cesereanu şi regretatul Ion Lungu, prezenţi la activităţile lunare ale acestuia. În cadrul primei şedinţe s-a ales Consiliul de conducere compus din: Iuliu Suciu – preşedinte, Adrian Velichi – secretar, Lelia Rădulescu, Ileana Petrean, Virgil Podoabă, Ioan Ardelean, Corina Trif – membri. Cenaclul prelua, la înfiinţare, majoritatea membrilor unor formule cenacliste anterioare, care au funcţionat în cadrul Casei Orăşeneşti de Cultură Zalău (1963-1968) sub conducerea eminentului universitar «în dizgraţie», la ora aceea, Petre Hossu (care făcea naveta de la Cheud la Zalău, pentru a participa la şedinţele cenaclului) şi, ulterior, pe lângă redacţia ziarului «Năzuinţa» (1969-1977), având ca mentor pe ziaristul, istoricul şi prozatorul Valer Hossu. Aşadar, Cenaclul «Silvania» devenea, la înfiinţare, o nouă etapă în viaţa literară a Sălajului, prelua o experienţă de cenaclu şi-şi propunea să asigure un climat favorabil afirmării creatorilor de literatură din judeţ, beneficiind şi de sprijinul dezinteresat şi competent al redactorilor revistei clujene «Tribuna». Menţionăm că prima şedinţă «de lucru» a cenaclului a avut loc în 18 ianuarie 1978” [Cenaclul literar „Silvania” la 30 de ani. Convorbire cu prof. Iuliu Suciu, președintele Cenaclului, în revista„Caiete Silvane”, Serie nouă, Anul IV, nr. 1 (36), ianuarie 2008].

Anii s-au scurs, precum nisipul printre degete și, în 1995, a văzut lumina tiparului cea de-a doua antologie a Cenaclului (Silvania ʼ90, Editura Clusium). Antologia cuprindea creațiile a 11 membri, cei mai activi și fideli, din primul cincinal postdecembrist (1990-1995): Horia Ciovârnache, Raul Chiș, Cristian Contraș, Emilia Costea, Daniel Hoblea, Marcel Lucaciu, Ioan Maria Oros, Claudiu Mesaroș, Valentin Meseșan, Daniel Săuca, Luiza Zaharia. Scriam, atunci, în postfața cărții: „Și azi, ca și ieri, Cenaclul reprezintă ușa deschisă oricărui creator, indiferent de vârstă sau de profesie. La întâlnirile Silvaniei, adevărate sărbători ale minții și ale inimii, atmosfera de atelier literar impulsionează și formează tinerele valori în orice domeniu al culturii s-ar manifesta ele: literatură, filosofie, religie etc. (…). Sub lunecânde stelele cerului, trebuie să rămână o mărturie, un semn al trecerii noastre…”

Dovedindu-se o formulă literară viabilă, Cenaclul a fost sărbătorit, prima oară, în noiembrie 2002, când a apărut și pliantul Cenaclul literar „Silvania” 25, editat la inițiativa președintelui Iuliu Suciu, care spunea printre altele: „Prin forme variate de manifestare, cenaclul s-a impus în viața spirituală a județului ca o veritabilă instituție de cultură. Un bilanț, chiar sumar, al activității cenaclului oferă o imagine sugestivă. Reuniunile cenaclului s-au constituit într-un veritabil atelier, în care, prin dialogul deschis, avizat, fără concesii în exercitarea actului critic, a fost sprijinită afirmarea celor înzestrați cu har poetic (Nu intrăm în polemica privind utilitatea sau inutilitatea cenaclurilor literare, dar, în baza experienței noastre, putem afirma că un cenaclu literar își are rostul său: el nu va crea scriitori, dar va favoriza afirmarea acestora, ceea ce nu e deloc puțin!).”

De asemenea, Cenaclul „Silvania” a îmbrăcat din nou haine de sărbătoare, în noiembrie 2007, la împlinirea a trei decenii de neîntreruptă activitate, când grație neobositului Iuliu Suciu a apărut și cea de-a treia antologie (Poeți sălăjeni ai Cenaclului „Silvania”, Editura Silvania). În mod simbolic, antologia a reunit 30 de creatori din perioade și de vârste diferite, semn al eterogenității, dar și al continuității liricii cenacliste: Ioan Ardelean, Ioan Grigore Bălan, Gabriela Barbur, Sânziana Batiște, Viorica Blaj, Silvia Bodea-Sălăjan, Ioan Ciocian, Horia Ciovârnache, Cristian Contraș, Mircea Dragoș, Iulia-Alexandra Drugaș, Daniel Hoblea, Dina Horvath, Angela-Elena Iuhoș, Marcel Lucaciu, Ancuța-Ioana Mărieș, Valentin Meseșan, Viorel Mureșan, Diana Olah, Ioan Maria Oros, Ileana Petrean-Păușan, Ion Pițoiu-Dragomir, Ion Pop, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Daniel Săuca, Corina Știrb, Viorel Tăutan, Tudor Topan, Viorel Varga, Luiza Zaharia.

De-a lungul timpului, conducerea Cenaclului „Silvania” a fost asigurată de următorii președinți: Iuliu Suciu (noiembrie 1977 – mai 1990); Marcel Lucaciu (mai 1990 – decembrie 1995); Valentin Meseșan, Daniel Hoblea, Daniel Săuca, Cristian Contraș (ianuarie 1996 – septembrie 1997); Iuliu Suciu (octombrie 1997 – iunie 2012), Marcel Lucaciu (septembrie 2012 – până în prezent). Printre secretarii Cenaclului s-au numărat: Adrian Velichi (1977 – 1978); Doru E. Goron (1978 – 1989); Daniel Hoblea (1990 – 2020), Corina Știrb Cooper (2020 – până în prezent).

Cenaclul „Silvania” își continuă activitatea, tot în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău, instituție care va sărbători, în această toamnă, 50 de ani de la înființare. Mulțumim, cu această fericită ocazie, directorilor de ieri și de azi, care au găzduit și găzduiesc ședințele Cenaclului: Elena Ștefan, Dinu Iancu-Sălăjanu, Violeta Vișen.

Actualmente, Cenaclul „Silvania” beneficiază de sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, și de aportul unor nume noi: Carmen Ardelean, Imelda Chința, Alice Valeria Micu, Claudiu Ionuț Boia, Ancuța Mărieș, Angela Maxim, Anca Gaidoș, Doina Ira-Tăutan. Ne bucurăm că au rămas alături de noi senioarele și seniorii Cenaclului: Dina Horvath, Viorica Mureșan, Ileana-Petrean Păușan, Ion Pițoiu-Dragomir, Viorel Tăutan, Florin Horvath, Ioan Maria Oros.

Dincolo de vremurile vitrege, credem că rostul și rolul Cenaclului „Silvania” este acela de a continua o frumoasă tradiție, de a venera memoria profesorului și mentorului Iuliu Suciu, de a descoperi și de a promova tinerele talente din Țara Silvaniei.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours