Lansări de carte la Voivodeni și Traniș

Estimated read time 4 min read

20 și 21 august 2022 au fost zile de sărbătoare pentru locuitorii și fiii satelor sălăjene Voivodeni și Traniș. Cu prilejul aniversării bicentenarului bisericii de lemn din Voivodeni, respectiv al împlinirii a 275 de ani de la atestarea şcolii şi a 110 ani de la edificarea bisericii de zid din Traniș au fost lansate monografiile îndelung așteptate ale celor două așezări rurale.

Elaborată în trei volume, Monografia Casei Voivodului este semnată de Ioan Ielciu, vrednic fiu al satului Voivodeni care cunoaște în cele mai mici detalii istoria, obiceiurile, oamenii locului și ocupațiile lor. Primele două volume au fost publicate de Editura Pietrele vor vorbi din Cluj-Napoca, având o prefață semnată de părintele Simion Felecan și de prof. dr. Anamaria Milonean, iar volumul al treilea a apărut la Editura Caiete Silvane din Zalău, cu o prefață de prof. univ. dr. Ileana Olteanu. Volumul I cuprinde capitolele: „Casa Voivodului – File de legendă”, „Așezare geografică, relief, denumiri, localizări”, „Locuitorii Casei Voivodului”, „Ocupații și îndeletniciri din Casa Voivodului” și „Jocurile copilăriei”, volumul II include capitolele: „Școlile, Sfintele Biserici și Mânăstiri din Casa Voivodului”, „Obiceiuri și tradiții din Casa Voivodului” și „Comunicarea interpersonală în Casa Voivodului”, iar volumul III cuprinde nouă capitole: „Sporturile practicate în Casa Voivodului”, „Formaţiile culturale din Casa Voivodului”, „Cărţile Casei Voivodului”, „Satul cu două muzee etnografice”, „Verşurile sau cântecele pentru cei ce nu mai sunt”, „Cultura populară tradiţională”, „Credinţe populare, leacuri băbeşti, boscoan`ie”, „Oameni şi pasiuni puse în slujba Casei Voivodului” și „De-ale noastre”.

Volumul Monografia satului Traniş, semnat de distinsul profesor Aurel Medve, a văzut lumina tiparului la Editura Caiete Silvane. Prefața volumului este semnată de dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, iar postfața de drd. Daniel Stejeran, managerul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţara Silvaniei”. Titlurile celor nouă capitole, consistente și bogate în informații, sunt următoarele: „Istoria şi geografia satului Traniş”, „Evoluţia şi structura populaţiei satului Traniş”, „Graiul local”, „Aspecte etnografice legate de satul Traniş”, „Viaţa religioasă a locuitorilor de ieri şi de azi”, „Învăţământul în satul Traniş”, „Oameni de seamă ai satului Traniş”, „Amintiri, mesaje şi mărturisiri din şi despre satul Traniş” și „Anexe”.

În cele două monografii autorii pun în lumină aspectele principale ale evoluţiei comunităţilor din care fac parte, lucrările lor constituindu-se în veritabile cărți de identitate și de vizită pentru cele două sate încărcate de istorie, cultură și spiritualitate românească. Ioan Ielciu și Aurel Medve au susținut că au scris monografiile dintr-un sentiment patriotic local și dintr-o datorie morală față de generaţiile din trecut.

„Scriind, cu multă bucurie, paginile acestei monografii, am încercat să salvez din neantul uitării lucrurile pe care înaintaşii noştri şi chiar unii dintre noi le-au înmagazinat cu multă pricepere, cu multă dăruire și le-au amplasat în lada de zestre a Casei Voivodului. Aceasta este o ladă de zestre voivodală, adică o ladă de zestre frumoasă şi încăpătoare, care, suntem convinşi, va bucura sufletele tuturor acelora care iubesc Voivodenii şi, totodată, vor avea plăcerea să guste, amintindu-şi sau luând la cunoştinţă, marile realizări ale unor oameni minunaţi care şi-au purtat pașii, în decursul vremurilor, prin aceste mirifice ţinuturi”, a susținut Ioan Ielciu.

„Această monografie a Tranişului s-a dorit a fi o carte despre oamenii care au trăit în vremuri apuse, despre satul cu rânduieli simple şi oameni harnici, agricultori pricepuţi, dornici să-şi trimită pruncii la şcoli mai înalte, o icoană în care urmaşii trănişenilor să-şi regăsească obârşia, moşii şi strămoşii sau o grădină imaginară cu cărări pe care să păşească cu luare-aminte spre obârşii. Am scris cu drag despre satul Traniş, un sat liniştit la marginea de răsărit a Ţării Silvaniei, pe Valea Someşului, despre trănişenii care s-au afirmat în diverse profesii, dar şi despre oamenii simpli care au trudit pe ogoarele din hotarul satului. Mulţi dintre cei pe care i-am cunoscut bine nu mai sunt, s-au dus în veşnicie, dar mi-i amintesc prin ceea ce au făcut”, a precizat Aurel Medve.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours