Lansare de carte

Estimated read time 3 min read

 

Volumul „Geografiile lui Alexandru Vlad”, de Andreea Pop (Editura Casa Cărții de Știință), va fi lansat în data de 1 februarie 2024, ora 19, la Cărturești Casa Hintz, Cluj-Napoca.

Andreea Pop (n. 1989) este traducătoare și cronicar literar, absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș (în prezent, UMFST) și a unui master în Teoria și Practica Editării la Facultatea de Litere a Universității din București. Din 2018 este doctor în Filologie cu o monografie dedicată lui Alexandru Vlad.

În ultimii zece ani, semnează rubrici permanente în calitate de colaboratoare a revistelor literare „Vatra” și „Familia”; în 2015 i se acordă Premiul „Radu Enescu” al revistei „Familia” pentru critică și cronică literară; în 2019 începe editarea integrală a Operei lui Alexandru Vlad în colaborare cu Editura Charmides; participă începând cu 2021, în calitate de membră a juriului, la diferite concursuri literare (Concursul de debut în poezie „Max Blecher”, Premiile „Sofia Nădejde” pentru literatura scrisă de femei și Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” de la Botoșani). Geografiile lui Alexandru Vlad reprezintă debutul său editorial.

*

Interesant e că, deși s-a scris despre el în repetate rânduri ca despre una dintre figurile importante ale generației optzeciste, Alexandru Vlad rămâne, chiar și privit postum, un scriitor cu o poziție mai degrabă izolată în tabloul de ansamblu al istoriei noastre literare, pe alocuri cultivată, alteori impusă de context. Cu toată euforia comentariilor critice, mai ales a celor ce vizau primele sale volume de proză scurtă, Aripa grifonului (1980) și Drumul spre Polul Sud (1985) și, ulterior, reconversia romanescă din Ploile amare (2011), cazul scriitorului clujean rămâne unul problematizant și o discuție încă deschisă. O anume psihologie a perifericului, din care Alexandru Vlad și-a făcut, până la urmă, un soi de blazon personal, e definitorie atât pentru întreaga lui biografie, cât și pentru rețeaua de semnificații de adâncime a operei. Fără să ocupe o poziție oficial consacrată, ca de exemplu aceea pe care și-o câștigaseră în anii ’80 un Mircea Nedelciu, ori, ceva mai aproape ca practică a textului (în ciuda unor poetici destul de diferite, totuși), Gheorghe Crăciun, în vecinătatea cărora a fost așezat, cu toate diferențele de viziune și stil care îi despart, traiectoria literară (și nu mai puțin și cea interioară) a autorului Măslinelor aproape gratis e, în mod paradoxal, pe cât de urmărită cu interes și apreciată, pe atât de marginală în ceea ce privește fixarea poziției sale în rândul literaturii ultimelor patru decenii.

Cartea, la origine o teză de doctorat, încearcă, de aceea, să stabilească tocmai locul și rolul scriitorului în cadrul acestei ierarhii generalizate, dincolo, deci, de un context local, prin survolarea geografiilor esențiale ale lui Alexandru Vlad ca tipar ontologic definitoriu pentru întreaga lui evoluție: atât la un palier existențial, cât și ca fizionomie a proiectului literar, prin componenta ireductibilă a livrescului, reperabilă aproape fără excepție în textele lui.

(Andreea Pop)

 

 

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours