INVITAȚIUNE / ARGUMENT

Estimated read time 6 min read

Conform afișului realizat de pictorul Flaviu Moldovan, sunteți invitați la celebrarea primului deceniu de activitate a centrului cultural CASA DO BRASIL, ce funcționează sub egida UBB Cluj-Napoca. Vă așteptăm, cu ospitaliere surâsuri româno-luso-braziliene, marți 21 martie 2023 ora 19:00, în Sala Jean Monet a Facultății de Studii Europene (str. E. de Martonne nr. 1, intrarea din curte pe partea stângă, etajul I).

 Cum bine se știe, portugheza e unica limbă utilizată nativ de națiuni situate pe toate continentele. Brazilia este cel mai mare stat din „Comunitatea Țărilor de Limbă Portugheză” – CPLP(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Având în vedere intensa cooperare dintre toate țările lusofone, Casa do Brasil a desfășurat acțiuni de prezentare a conexiunilor cultural-istorice dintre Brazilia și fosta sa metropolă – Portugalia. Printre acestea am organizat în 2015 o conferință și o expoziție la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca de către antropologul și diplomatul portughez Daniel Silva Perdigão, urmate de alte acțiuni similare la Universitatea Transilvania din Brașov, la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și la Biblioteca Județeană G. Coșbuc din Bistrița.

Dl. Perdigão este un eminent expert în domeniul raporturilor istorice, culturale și diplomatice dintre România, Portugalia și Brazilia. Din considerente biografice, dânsul e totodată un excepțional cunoscător de limbă română și activ propagator al acesteia. Ca absolvent al Facultății de Filosofie a Universității din București, și-a susținut doctoratul la aceeași Universitate – pe tema Imaginea Portugaliei în literatura română (conducător științific: prof. univ. dr. Mihai Zamfir, ex-ambasadorul României în Portugalia și Brazilia), iar între anii 2009-2017 a fost reprezentantul Institutului Camões la cele patru Lectorate de Limbă Portugheză din România. În calitate de diplomat, a fost atașat cultural al Ambasadei Portugaliei și director al Centrului Cultural Portughez din Guineea-Bissau.

De-a lungul celor două mandate când am îndeplinit misiunea de ministru consilier al Ambasadei României în Portugalia și director al ICR Lisabona, am beneficiat de conlucrarea activă a domnului Daniel Silva Perdigão. Drept recunoaștere a exemplarei sale implicări, ICR Lisabona i-a decernat în 2009 titlul onorific Amicus Romaniae.

 Invitarea acestui polivalent reprezentant al elitei lusitane la serata jubiliară a Casei do Brasil are o importanță deosebită pentru îndeplinirea misiunii de diplomație culturală asumate de instituția noastră. Grație erudiției sale în domeniile noastre de interes, dl. Perdigão poate argumenta convingător premisele unei antante firești, bazate pe afinitățile istorice, culturale, lingvistice dintre extremitatea occidentală și cea orientală a civilizației neo-latine. Implicitamente, participarea la prezenta manifestare a apreciatului intelectual lusitan va aduce o binevenită cotă de plusvaloare activității Casei do Brasil, atât pe linia diseminării valorilor comune luso-braziliene în mediul academic clujean, cât și în relevarea afinităților spirituale dintre România și universul luso-brazilian. E o mare șansă de a-l avea printre noi pe un asemenea erudit, capabil să se exprime cu egală competență și plasticitate în mediile luso-braziliene, precum și în cele române.

Opțiunea noastră pentru sala de conferințe a Facultății de Studii Europene corespunde plajei de preocupări specifice instituției-amfitrion. Relația istorică de peste jumătate de mileniu dintre Portugalia și Brazilia oferă modele de bune uzanțe în stabilirea unor raporturi echitabile între statele de pe Vechiul Continent și cele din America de Sud. Prin expedițiile sale de pionierat din „epoca descoperirilor”, Portugalia s-a afirmat ca o precursoare a fenomenului globalizării, pe care l-a anticipat cu câteva secole. Deși mai puțin cunoscute, există premise de natură istorică, diplomatică și culturală pentru instituirea și consolidarea unor punți intercontinentale, între națiunile neo-latine (în speță, lusofone) din Occident și „latinii Orientului”, cum îi numea Mircea Eliade pe compatrioții români. Dezbaterea academică dintre invitatul nostru lisabonez și comilitonii săi clujeni – reputatul polimat Ovidiu Pecican și subsemnatul – constituie o invitație la mai buna comprehensiune dintre România și rudele noastre din extremul Occident. Este de sperat că tematica propusă va atrage un public divers, deschis spre orizonturi intelectuale inedite și cu o semnificativă componentă studențească.

Serata va continua cu lansarea primului număr al trimestrialului Littera Nova, editat la Madrid de poetul și traducătorul Eugen Barz, care ne va onora cu prezența. Publicul se va putea convinge de calitatea acestei reviste, ce aspiră să disemineze cultura română de calitate, cu prioritate în lumea hispanofonă, dar și în cuprinzătoarea familie a națiunilor neo-latine, din care face parte și cea română.

De asemenea, în holul Sălii Jean Monnet de la Facultatea de Studii Europene a UBB va fi putea fi vizitată expoziția Ritmuri braziliene, cuprinzând lucrări realizate de talentata artistă fotografă Alina Bianca Andreica în Brazilia.

                                                                                                                                                                         Dr. Virgil Mihaiu

                                                                                                                                                                  Director Casa do Brasil și Biblioteca de Studii Latino-Americane Cluj-Napoca / România

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours