Florica Pop, Iniţiativă. Graţie. Pasiune*

Estimated read time 6 min read

Oamenii sunt precum cărţile sau, poate, cărţile sunt pe măsura oamenilor. Privim, citim, stăm de vorbă, în călătoria noastră pe pământ, cu mulţi şi diferiţi trecători.

Când ne uităm în jur şi, după o zi istovitoare, în aparenţă, încercăm să ne alimentăm bucuria şi dragul de viaţă, ne apar în seninul sufletului anumite întâmplări, acestea îmbrăcând forme şi chipuri umane.

Puţine sunt, însă, cele care, fără să te străduieşti, îţi luminează starea şi îţi dau imboldul de a merge mai departe, convins că viaţa este unicul dar ce ni s-a dat şi că acesteia merită să-i cântăm, zi după zi, cântecul izbânzii.

Când şi unde am întâlnit-o prima oară pe Ileana Graţiana Pop nu-mi amintesc, dar simt că a fost prezentă în gândul şi sufletul meu cu mult înainte de a ne împrieteni şi colabora în multe şi diverse activităţi sau evenimente, ea făcând parte din cei aleşi să însenineze şi înfrumuseţeze curgerea timpului, învăţându-ne să dăm sens şi să găsim rost fiecărei clipe.

Numele dăruit la botez i-a fost, parcă, predestinat – Graţiana, un prenume special, care o caracterizează foarte bine, cel mai potrivit atribut al ei fiind exact modul graţios în care şi-a purtat mereu imaginea şi talantul.

Pe la noi, prin Sălaj, se spune, pe bună dreptate, că dacă nu o cunoşti pe Graţiana, nu ai cultură… tradiţională.

La Ciumărna, Cerul a fost foarte darnic. Acolo unde oameni speciali rodesc seminţe de eternitate, binecuvântarea se revarsă deplin.

Tezaur viu, enciclopedie mereu deschisă spre frumuseţea şi trăinicia zestrei noastre milenare, Doamna Graţiana a atras şi atrage mereu, ca un magnet, atât iubitori de tradiţii, datini, obiceiuri, cât şi foarte mulţi curioşi, care se minunează admirându-i zestrea adunată, păstrată, creată, întrebându-se cum se pot îmbina atât de armonios, într-un singur buchet, atâtea talente!

La poarta locuinţei sale, a Muzeului, a Casei tradiţionale sau, pur şi simplu, pe uliţă, Graţiana nu refuză pe nimeni, îi întâmpină pe toţi cu o vorbă bună şi o bineaţă, aşa cum se cade în lumea satului.

Cum le împlineşte singură pe toate numai ea ştie. Vremuri grele au mai fost, nori negri s-au abătut şi asupra vieţii sale, nu e uşor nici acum, în jurul nostru majoritatea semenilor se plâng, ba de una, ba de alta, cu sau, mai ales, fără motiv întemeiat. Se molipsesc, parcă, unii de la alţii, iar bucuria pare că este tot mai rară pe chipurile noastre, grijile şi nesiguranţa umbrind-o chiar şi în plinătatea anotimpurilor.

Astfel, nu ai cum să nu tresari, să te opreşti, să zâmbeşti şi să mulţumeşti, cu preţuire şi recunoştinţă, atunci când Cerul se înseninează imediat, stând în faţa unui Om luminos. Sunt tot mai rari, dar pentru că există încă, e de datoria noastră să-i eternizăm şi în Carte. Aşa am privit-o mereu pe Doamna Graţiana, ca pe un far, un imbold şi un îndemn spre bucurie, frumos şi de folos, fiindu-mi drag să fiu cât mai mult în preajma ei.

Ar fi greu de amintit tot ce a împlinit sau ceea ce face, deoarece viaţa ei nu a avut niciodată astâmpăr, nici pauze, ea a fost şi este într-o horă continuă, aşa cum observăm şi numai spicuind, la întâmplare, cuvinte din presa locală sau naţională… Grupul „Poiana” – îndrumat de rapsodul şi meşterul popular Ileana Graţiana Pop, a colindat judeţul şi ţara… Casa părintească – devine prima casă tradiţională din Sălaj (…), participă la târguri populare în judeţ şi în ţară (…), habe, şezători, ateliere (…), interior ţărănesc, o întreagă lume rurală în casa ei şi în Muzeu (…), colecţie impresionantă de costume populare (…), evenimente caritabile (…) a promovat portul popular sălăjean peste tot, din Ciumărna, până la (…) Iaşi, Sibiu (…) Bruxelles, Szeged, Bekes, Zsibai, Ravenna (…) – diplome, premii, aprecieri la nivel local, judeţean, naţional, internaţional (…).

A fost parte activă şi la multe evenimente şi activităţi pe care le-am organizat, dând, de fiecare dată, un farmec aparte, prin tonusul optimist şi pregătirea minuţioasă a momentului său artistic, împodobit, de fiecare dată, cu crâmpeie din zestrea tradiţională adunată şi păstrată cu sfinţenie.

Am realizat, împreună, multe emisiuni televizate, fie în Ciumărna, fie în Zalău sau în alte locuri din judeţul Sălaj, transmise, în mod special, la Sălăjeanul TV, televiziunea noastră locală, toate fiind, de fiecare dată, foarte apreciate şi solicitate, având multe reluări:

  • prezentarea obiectelor din Casa Tradiţională şi Muzeu;
  • evenimente importante din viaţa satului tradiţional: şezători, ţesutul la război, ateliere de cusut pentru tineri şi copii, drumul cânepii de la sămânţă (culesul, dusul la molit în apă, zdrobditul, hecelatul, făcutul fuioarelor, torsul cu furca, urzitul, făcutul ţevilor…), până la obţinerea pânzei şi confecţionatul hainelor tradiţionale;
  • parada portului popular (are o impresionantă colecţie de costume populare, atât din Ciumărna, cât şi din alte zone ale judeţului, sau chiar din ţară, deoarece a achiziţionat mereu podoabe valoroase);
  • întâlniri cu tineri spre a le transmite dragostea faţă de tradiţii şi a-i motiva să ducă mai departe valorile neamului românesc…

Privind neodihna acestui munte de curaj, înfăptuire şi dăruire, mai ales în acele momente în care am vrea să renunţăm la un plan, un vis, un ideal… ne simţim puţin stânjeniţi şi, îmbrăţişând-o sau având în faţă chipul, îndemnurile, modelul ei, înţelegem că, pentru omul hotărât, nu sunt piedici, că suntem datori să sădim, să stropim cu sudoarea muncii şi perseverenţei noastre seminţele binelui, frumosului, harului, spre a face lumea şi vremea noastră mai luminoase, că dragostea de neam şi valorile sale tradiţionale trebuie să ne fie sfinte şi să le transmitem peste timp!

Un Om, un nume, o viaţă bogată, trăită în plenitudinea ei, cu dragoste, dăruire pentru familie, sat natal, judeţ, ţară şi, bineînţeles, pentru toţi cei care, din toate colţurile lumii, au venit şi vin să-şi alimenteze setea de frumos, autentic, tradiţional, de la acest izvor nesecat şi veşnic proaspăt – Ileana Graţiana Pop.

 

 

* Prefață la volumul Ilenei Graţiana Pop, „Destinul unei vieţi zbuciumate”, apărut la Editura Caiete Silvane, Zalău, 2023.

 

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours