Două noi cărți de Viorel Mureșan la Editura „Caiete Silvane”

Estimated read time 4 min read

La Editura Caiete Silvane, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, au apărut două noi cărți semnate de Viorel Mureșan: „Monede în aer” (poezie) și „Poarta de fildeș” (critică literară). Ambele volume vor fi lansate în 1 aprilie 2023, în Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în cadrul celei de-a 15-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”.

„Monede în aer”

„…Viorel Mureșan reușește o formulă lirică în care expresionismul marilor cavaleri ai ruminației metafizice (Rilke, Trakl, Ștefan George, Paul Celan) se conjugă substanțial-alchimic cu suprarealismul mereu substanțial-poetic al lui Gellu Naum. Ca într-o «vecernie muzicală» în a cărei melopee profund elegiacă se intrică halucinante diaporame ale melancoliei caligrafiate parcă de un maestru al apusurilor milenare, Viorel Mureșan își  etalează «tablourile obosite» ale scrisului său saturat deopotrivă de frumusețe și de combustie intelectual-senzorială…” (Ioan Moldovan)

„Poarta de fildeș”

Din  biblioteca  lui  Don  Quijote

Condiția mea de cititor de poezie, care, în fuga creionului, lasă şi câteva însemnări pe marginea paginii, mă aştepta de multă vreme exprimată şi pitită, acolo unde nici n-aş fi crezut, într-un minuscul roman al lui Hermann Hesse: „Încă de mic copil avusesem din când în când înclinația de a privi forme bizare ale naturii, nu cercetându-le, ci dăruindu-mă farmecului lor specific, limbajului lor întortocheat şi adânc. Rădăcini lungi şi lemnoase de copac, vinişoare colorate în pietriş, pete de ulei plutind pe apă, plesnituri în sticlă, toate lucrurile de felul ăsta mă vrăjiseră la vremea aceea din cale-afară, mai cu seamă apa şi focul, fumul, norii, praful şi îndeosebi petele rotunde de culoare pe care le vedeam când închideam ochii.” Da bine, veți putea spune, nicăieri în aceste fraze nu a fost vorba de poezie. Şi eu rămân mirat cum în rândurile lui Hesse au încăput atât de multe din uitarea de sine, gesturile şi voluptatea cu care mă iau la trântă cu nişte semne.

                                                     Autorul   

„În postura de critic, echinoxistul Viorel Mureșan atestă câteva atribute imediat vizibile: temperanța, buna strunire a frazei, mișcarea în interiorul unor generații și tendințe pe care le cunoaște temeinic și, nu în ultimul rând, un fel de sfătoșenie tipică zonei pe care o reprezintă, mai ales dacă ținem seamă că are ascendență maramureșeană. Poetului din el îi face neîndoios plăcere să-i promoveze pe confrații stihuitori, și nu ne mirăm că peste două sute de pagini reprezintă comentarii la volume de versuri apărute mai ales în ultimii ani…” (Gabriel Coșoveanu)

De acelaşi autor:

• Poezie: „Scrisori din muzeul pendulelor”, Ed. Albatros, 1982; „Biblioteca de os”, Ed. Dacia, 1991; „Pietrele nimicului”, Ed. Dacia, 1995, „Ramele Nordului”, Ed. Dacia, 1998, „Poeme / Poèmes”, Ed. Cogito, 1999, „Lumina absentă”, Ed. Paralela 45, 2000, „Ceremonia ruinelor”, Ed. Dacia, 2003, „Sâmbăta lucrurilor” – antologie de autor, Ed. Limes, 2006; „Buchetul de platină”, Ed. Eikon, 2010; „Locul unde se va deschide cartea”, Ed. Dacia XXI, 2011; „Soare tăiat cu o foarfece” – antologie de autor, Ed. Tipo Moldova, 2011; „Salonul de toamnă”, Ed. Tracus Arte, 2013, „Rafturi cu linişte / Shelves with silence”, Ed. Caiete Silvane / Eikon, 2014; „Poştaşul rural” – antologie de autor, Ed. Şcoala Ardeleană / Caiete Silvane, 2015.

• Critică literară, eseu: „Leonid Dimov” (monografie), în colaborare cu Traian Ştef, Ed. Aula, 2000; „Colecţia de călimări” (1), Ed. Caiete Silvane, 2011; „Colecţia de călimări” (2), Ed. Caiete Silvane, 2013; „Colecţia de călimări” (3), Ed. Caiete Silvane, 2015; „Loc liber”, Ed. Caiete Silvane, 2018; „De gardă la Echinocțiu”, Ed. Caiete Silvane, 2019; „Camera cu insomnii”, Ed. Caiete Silvane, 2021; „Arca poeziei (50 de poeţi străini în selecţia lui Viorel Mureşan)”, Ed. Caiete Silvane, 2022.

„Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

www.culturasalaj.ro

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours