Dorul nu are hotare

Estimated read time 5 min read
 Iuliu SUCIU

Oraţii de nuntă

70. Oraţie de nuntă – Cererea miresei

Fraţilor, iubiţi fraţi

Faceţi bine şi iertaţi

Şi cuvântu-mi ascultaţi:

Este-un crai mândru, frumos

Anume de la Domnul Hristos

De la Maica preacurată

De la 12 Sfinţi Apostoli

De la …………………….

Care astăzi se întoarce

Şi cu drag se uită-ncoace

Ştiind că-n astă casă

Este o fată frumoasă

El e-un tânăr crăişor

Ce-o doreşte cu mult dor

Ei şi-or depus legământ

Şi acuma vreau s-o ducem

În grădină-mpărătească

Mai mândru să înflorească

C-aşa a vrut Domnul dintâie

Omul singur să nu fie

De la Eva şi Adam

Tot aşa-o rămas şohan

Să-şi lase fecioru tată

Să se cunune c-o fată

Şi fata să-şi lase muma

Să-şi pună pe cap cununa

Şi cu cel ce se cunună

Să trăiască-n voie bună.

Aşadar tânărul nostru împărat

Dimineaţa s-o sculat

O trâmbiţă o luat

De trei ori o trâmbiţat

Oaste mare şi-o adunat

Şi văzându-ne pe noi

Mai voinici şi mai vioi

Dintre oaste ne-o ales

Şi-nainte ne-o trimăs

Ca s-aducem veste bună

La toţi dimpreună

Şi-am venit în astă casă

Ca să cerem o mireasă

Am venit la voi în casă

Să te cerem de mireasă

Fata-i floarea florilor

Dragostea feciorilor

Dar acu te despărţeşti

Fecioria-o părăseşti

Gată-te în astă zi

Cu hainele care-i şti

Te gată cu rochie verde

C-amu tu ieşi dintre fete

Te gată cu rochie-n flori

C-amu ieşi dintre feciori

Te cunună cu-al tău mire

Şi trăiţi în fericire

Şi-aş vrea mireasă, să-ţi spun

Ca să îţi iei rămas bun

De la frunza de alun

De la tatăl tău cel bun

De la frunza de răchită

De la maica ta iubită

De la grădina cu ruji

De la unchi de la mătuşi

De la păruţu cu pere

De la verişori şi vere

De la prietenele tale

Că ţi-ai petrecut cu ele

Gată-te mireasă bine

Să mergem la cununie

Dumnezeu cu noi să fie

Şi cu-n … de busuioc

Şi să zicem cu toţii

„Fericire şi noroc!”

(Haiduc Aurel – Bârsa, 1967)

71. Chemare la nuntă

Cinstiţi oameni de-omenie

Dumnezeu ca să vă ţie

Faceţi bine şi iertaţi

Şi pe noi ne ascultaţi:

Al nostru tânăr împărat

Dimineaţă s-o sculat

Şi la dânsu ne-o chemat

Sfaturi şi porunci ne-o dat

Să v-aducem veste bună

Duminică se cunună

Şi se cunună frumos

După legea lui Cristos

Şi vă pofteşte tare

La curţile dumisale

La un pahar de băutură

Şi la multă voie bună

Un ceas, două sau tri,

Cât Dumnezeu o rândui

Că asta-i căsătorie

Cu oameni de omenie

Da numa uitaţi la noi

Că suntem numai noi doi

Că nu suntem tâlhari

Şi avem steaguri mari

C-avem steag încolorat

De al nostru împărat

Cu năframă de mătasă

Cum poartă cinstita mireasă

Dumnezeu să ne trăiască

Pe miri şi pe dumneavoastră

(Mureşan Rozalia – Traniş, com. Someş Guruslău, 1967)

72. Chemarea la nuntă

Cu Dumnezeu venim

Cu Dumnezeu vă lăsăm

Bună veste o să vă dăm

C-a nost tânăr împărat

Dimineaţă s-o sculat

Mâneci albe-o suflecat

Şi pe obraz s-o spălat

Lui Dumnezeu s-o rugat

Dumnezeu Sfântu i-o dat

O taină de cununie

Cu oameni de omenie

Vă pofteşte mire şi mireasă

La o nuntă-mpărătească

Pe toţi din curţile aceste.

(Cristian Elisabeta – Năpradea, 1967)

73. Chemare la nuntă

Un cuvânt mândru şi frumos

De la domnul nostru Cristos

De la doisprezece sfinţi apostoli

De la lumina cea luminată

De la Maica cea Sfântă-i adunată

De la credincioşii noştri

Cei noi……………………….

Care vă poftesc ca de nuntaşi

La un scaun de odihnă

La un pahar de băutură

La mai multă voie bună

C-un mărunchi de busuioc

Să le dea Dumnezeu noroc!

                Noroc! Noroc!

(Neamţ Gheorghe – Cuceu, 1967)

74. Chemare la nuntă

Este un cuvânt mândru şi frumos

Îi anume de la Domnu’ Cristos

De la doisprezece sfinţi apostoli

De la lumina cea luminată

De la Maica cea Sfântă şi adevărată

Şi-anume de la crăişorii noştri cei noi,

Care vă poftesc la nuntă

La un pahar de băutură

La mai multă voie bună

C-un mănunchi de busuioc

S-aibă mirii noroc

(Neamţ Gheorghe – Cuceu, 1967)

75. Chemare la nuntă

Din cap clopu’ l-om lua

Şi frumos vom cuvânta:

– De când cocoşii o cântat

Al nostru crai s-o sculat

Şi pe faţă s-o spălat

La Dumnezeu s-o rugat

Să-i de Dumnezeu soţie

O fată de omenie

După ce s-a isprăvit

El afară o ieşit

Şi din trâmbiţi o sunat

Multă oaste s-o adunat

Peste oaste s-o uitat

Şi pe noi doi ne-o ales

Precum şi dumneavoastră vedeţi

Ne-o ales pe noi doi oaste

Ne-o trimis la dumneavoastre

Nu suntem înşelători

Ci suntem doi chemători

N-am venit să vă-nşelăm

Ci la nuntă vă chemăm

Nici cu plugu la arat

Ci la nuntă de-mpărat.

(Baboş Ana – Popeni, Mirşid, 1967)

* Fragmente din volumul „Dorul nu are hotare. Folclor literar din Sălaj”, de Iuliu Suciu, în curs de apariție la Editura „Caiete Silvane” din Zalău.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours