Autori

O cercetare istorico-demografică riguroasă*

În ciuda unei bogate şi în plină expansiune producţii istoriografice, demografia istorică şi istoria populaţiei rămân încă şi în ţara noastră domenii de cercetare fecunde, direcţie ilustrată din plin şi la Centrul de Studiere a

Mai mult...