Bacovial, o revistă plină de lirism

Estimated read time 6 min read

Sub egida LSR Bacău, revista de cultură „Bacovial” (ISSN 2601 – 5234) a ajuns la cel de-al patrulea număr. Echipa și-a urmat neclintită dezideratul de a promova cultura și, mai ales, de a împiedica, în măsura posibilităților și în manieră originală, „golirea omului de umanitate, stârpirea omului din om” (Andrei Pleșu). Cele 90 de pagini ale revistei, create conform apoftegmei Culture semper in virtute Dei (Întotdeauna pentru cultură sub puterea lui Dumnezeu) au fost elaborate conform obiectivelor declarate: respectarea principiului libertăţii de creaţie şi exprimare, de opţiune şi orientare diversă în domeniul literaturii, dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi al societăţii în spiritul egalităţii în drepturi şi obligaţii, precum şi al solidarităţii morale, civice şi sociale.

Cu o copertă ce foloseşte ca imagine o fotografie realizată de regretatul Veronel Caraghin, cel de-al patrulea număr al publicației rămase cu periodicitate anuală, este dedicat celebrării a 140 de ani de la nașterea poetului emblematic al Bacăului: George Bacovia. Doamna Ramona Mihaela Cipcă a reliefat anumite Ecouri simboliste în lirica lui Bacovia şi Verlaine, în timp ce doamna Nicoleta Florean a creat O închipuită scrisoare a lui George Bacovia către băcăuani… și a dezvăluit unele Revelații ale nimicniciei în proza bacoviană.

Publicația a păstrat câteva dintre rubricile inițiale, oferind „Radiografii” ale activității literare (și nu numai) aparținând noilor membri precum Gabriela Pleșcan, Alina Pîslaru, Camelia Popovici, Alina Cristina Solomon, Raluca Orzață, ori „Joncțiuni literare” sau „D-ale poeziei”. Astfel, într-un joc al oglinzilor, fiecăruia dintre literații amintiți le-au fost analizate activitatea literară și cea didactică, reliefându-se esența personalității fiecăruia în creații edificatoare: Florentina Stanciu – autoarea de esențe de Elena Ghiuș, Șlefuind suflete – Alina Cristina Solomon de Aura Manuela David, Oaza de liniște care inspiră – Alina Pîslaru de Ramona-Mihaela Cipcă, Iubirea pentru frumos – Ramona-Mihaela Cipcă de Alina Pîslaru ori Un expert în arta matematică – Gabriela Pleșcan de Iuliana-Maria Caraghin.

Lirismul atinge dimensiuni nebănuite în această revistă nu numai prin numărul mare și varietatea discursurilor poetice ce îi îmbogățesc paginile, ci și prin emoțiile transfigurate în medalioane în memoriam ale unor membri sau simpatizanţi ai Ligii: Veronel Caraghin, Anca Maria David și Andreea Părincianu, care ne-au părăsit prea devreme și care ne-au oferit perspective unice asupra existenței. Din versurile poemelor în manieră douămiistă ale Iulianei Maria Caraghin reunite sub titlul „Mi-e dor de tine” și dedicate regretatului Veronel Caraghin emerge cu o forță ce transgresează contingentul iubirea soției. Poetesei cu un destin tragic Anca Maria David, dintre ale cărei Poezii s-a realizat un potpuriu ce se regăsește în revista noastră, Nicoleta Florean i-a conturat un portret în O clipire în gene de înger – Anca Maria David. În aceeași notă e construit de Nicoleta Florean și medalionul dedicat Andreei Ioana Părincianu în Un nume scrijelit în suflete de copii – profesoara Andreea Părincianu – in memoriam.

Versurile create într-o paletă largă de maniere oglindesc teme specifice literaturii contemporane și îmbogățesc, fără lipsă de modestie, crestomația liricii românești contemporane. Poeziile Ancăi Maria David, Viața în montagnes russes – Manuscris de Florentina Stanciu, Haiku florilegiu de Viorica Băluță, Poezii de Alina Cristina Solomon, Poeme din volumul „Mai aproape de Dumnezeu!” de Camelia Popovici ori Poeziile răzlețe ale Nicoletei Florean, dar și Caleidoscop cromatic (poem în proză) de Alina Negru debordează o sensibilitate autentică, feminină, o sete de frumos și de normalitate pe care autoarele o regăsesc într-o altă dimensiune a realității, ce nu se revelează viețuitorului neinițiat, incapabil să scruteze dincolo de aparențe. O notă sentențială, gravă emerge din poeme ce dobândesc forma (non)conformismului auctorial. Aceste note se regăsesc și în poemele poetesei Violeta Savu din volumul Franjuri, traduse în limba franceză de Nicoleta Florean, dar și în discursurile lirice ale Valeriei Di Felice, traduse în limba spaniolă de María José Flores Requejo.

O traducere originală a romanului în limba engleză Niciodată nu răspunde când eşti fluierat de Michael Howard ne oferă doamna Iuliana-Maria Caraghin, ce ne lasă a vedea spre publicare Capitolul 12. Ajunşi şi cazaţi în Ikeja (fragment), dar și Reflecţii pe marginea lecturii romanului „Niciodată nu răspunde când ești fluierat” (autor Michael Howard), un eseu-mărturisire a propriilor suferințe cărora spiritul artistic le-a conferit o dimensiune universală.

De asemenea, scrierile în proză Terariul de Sorin Coadă, Anotimp de Iuliana Clima ori Dragoste pe timp de război a tinerei Yasmina Raluca Orzață sunt diverse ipostazieri ale încercării individului contemporan de a căuta o soluție pentru salvgardarea sufletului în contextul unui război permanent cu sine însuși. O variantă deloc inabordabilă și foarte eficientă este Autobiografia lingvistică pe care o oferă Bogdana Burlăciuc, un fin observator al importanței conștientizării de sine în conturarea unui caracter puternic, capabil de frondă prin lectură într-o societate ce oferă un cotidian spectacol agonal.

Studiile critice Satyricon – un roman complex de Alina Pîslaru, Jane Eyre. „I will not be yours” (Charlotte Brontë) de Iuliana Clima-Caraghin, Fiziologiile scriitorilor pașoptiști de Nicoleta Florean, Comment envisager l’avenir du livre et du lecteur? de Bogdana-Mihaela Burlăciuc, She walks in beauty (George Gordon Byron – 1788-1824) de Iuliana Clima-Caraghin, Antieroinele romanului apuleian de Alina Pîslaru, Juxtapunere de clipe – Marcel Proust şi Thomas Mann de Elena Ghiuş oferă perspective inedite de abordare a operelor scriitorilor vizați, dar și sugestii de tehnici de lectură pentru a putea surprinde cele mai subtile detalii ale mesajului operei.

În final sunt menționați câștigătorii Premiilor Ligii Scriitorilor Filiala Bacău pentru cărțile apărute în anul editorial 2020.

Prin urmare, în revista „Bacovial”, inspirat ilustrată în concordanță cu discursurile, fie ele epice, lirice ori critice, lectorul va descoperi aproape toate genurile literare, în afară de texte dramatice: traduceri în și din limba italiană sau în limba franceză ori studii critice, toate integrându-se cu succes în peisajul spiritualității culturale băcăuane şi nu numai.

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours