Articole

Singurătăți urbane

Estimated read time 5 min read

Universul în care viețuim, vrând-nevrând, ne copleșește, zilnic, prin doza de artificialitate inoculată, prin lipsa lui de prospețime originară, de neprihănire. Lăsându-i pe alții să […]

Articole

Neliniști răzlețe (V)

Estimated read time 5 min read

Oare ne mai întrebăm, câteodată, unde sunt și ce mai fac poeții? Mai ales, aceia care au rămas doar o amintire frumoasă și dorm, nestingheriți, […]

Articole

Visul din cuiburi

Estimated read time 5 min read

Fiecare dintre noi poartă, în minte și în suflet, imaginea unui cuib al visurilor pe care a fost nevoit să-l părăsească odată cu primele exerciții […]

Articole

Neliniști răzlețe (IV)

Estimated read time 5 min read

Am străbătut, în lung și în lat, „patria de pământ”. Am ascultat freamătul pădurii, vuietul cascadelor și cadența valurilor, surprins de frumusețea plaiului mioritic. Am […]

Articole

Caligrafii rurale

Estimated read time 5 min read

Ființa Poetului este de o fragilitate puternică, fiindcă ea cuprinde, în bătăile inimii, micile bătălii purtate, neîntrerupt, cu Viața lumii, pentru ca marele război cu […]

Articole

Neliniști răzlețe (III)

Estimated read time 5 min read

Am iubit întotdeauna o singură despărțire; anume aceea a Literaturii de Poezie. Un poet este mai mult decât un scriitor. Un scriitor e un poet […]

Articole

Geometrii lirice

Estimated read time 4 min read

În vremurile noastre perfide, când alergăm cu toții după ziua de mâine, ne digitalizăm gândurile și ne importăm starea de bine, oare mai avem nevoie […]

Articole

Neliniști răzlețe (II)

Estimated read time 6 min read

Sărbătoare a spiritului și a sentimentelor netrucate, Poezia izvorăște din preaplinul sufletesc, transfigurat, rareori, pe deplin, în cuvinte. De o mare bogăție ideatică și, mai […]

Articole

Neliniști răzlețe

Estimated read time 5 min read

Literatura (în special, Poezia) e mai mult decât o simplă „artă a cuvântului”. Dacă Poezia transpune „în gândiri și în imagini” o stare de suflet […]

Articole

Modernitatea lui Eminescu

Estimated read time 4 min read

Investim noi speranțe în fiecare început de an și sfârșim, sublim, prin a ne vindeca de iluzii… Viața merge înainte, ne oferă de toate – […]

Articole

Spovedanii târzii

Estimated read time 5 min read

Liniștea bibliotecii e una aparentă, mai ales, pentru cei care își petrec viața dincolo de vuietul străzii, printre cărțile de ieri și cititorii de astăzi, […]

Articole

Cele mai frumoase… Scrisori către Isolda

Estimated read time 65 min read

          II                                                                      mi-am cumpărat                                                                     o singurătate perfectă                                                                      într-un oraş                                                                      anonim                                                                      locuiesc confortabil                                                                      printre iluzii deşarte                                                                      flori şi    […]

Articole

Nostalgii autumnale

Estimated read time 5 min read

Vântul vântură, orb, ani și ano-timpuri, lăsând în urma lui doar amintirile și singurătatea care ne poartă de grijă. Nu mai hălăduim, sub semnul prieteniei, […]

Articole

Radiografii existențiale

Estimated read time 5 min read

Uneori, ca să vezi lumea, așa cum este ea, trebuie să privești în adâncul inimii tale, până ajungi la spulberarea speranțelor, la vindecarea de iluzii. […]

Articole

Tinereți ficționale

Estimated read time 5 min read

Literatura (în special, proza) este pactul ficțiunii cu realitatea; un pact încheiat cu acordul tacit al Muzelor ispitite de scriitor să participe la jocul secund […]

Articole

Inefabilul dor*

Estimated read time 7 min read

Vremea necontenit vremuiește, iar amintirea figurilor ilustre este pe cale să se rătăcească în haosul programat al lumii contemporane; o lume mult prea grăbită și […]

Articole

Visele copilăriei

Estimated read time 4 min read

Poemul are nevoie nu de cuvintele multe, ci de chintesența lor în stare să caligrafieze inefabilul clar de inimă. Adesea, nu viziunile alambicate și experimentele […]

Articole

Botezul gândurilor

Estimated read time 5 min read

Imaginea dascălului se pierde în vâltoarea vremurilor aspre pe care le trăim și puțini dintre noi ne mai amintim, astăzi, de sfioasa Dăscăliță a lui […]

Articole

Macedonski – poetul rozelor

Estimated read time 4 min read

Răsfoim trecutul literar, mai ales, portretele lirice, pentru a readuce în lumină figura ambițiosului, orgoliosului și contradictoriului Alexandru Macedonski (14 martie 1854 – 24 noiembrie […]

Articole

Poeme de Marcel Lucaciu

Estimated read time 2 min read

Autoportret   peste valul de vremuri şi preţuri prospere sunt frunză de cuc în amurg sângerând când fulgerul vânăt noaptea uitării dezmiardă     Planeta […]

Articole

Copilăria la perfectul simplu

Estimated read time 6 min read

Copilăria e neasemuita vârstă a inocenței, ce stă sub semnul neastâmpărului vesel, al jocului izvoditor de ghidușii, capabil să răstoarne ordinea prestabilită, dar și să […]

Articole

Duioasele visări ardente

Estimated read time 5 min read

De-a lungul veacurilor mai mult sau mai puțin potrivnice artei cuvântului, printre hățișurile lumii prozaice, și-au croit drumul pe calea regală a Poeziei istorici, filozofi, […]

Articole

Terapia inimii

Estimated read time 6 min read

Arta de a scrie (ars scribendi) este un calvar fericit pentru acei (puțini) visători incurabili, care încă mai cred în zâne și în magia lor, […]