Articole

CAP-ul intrat în memorie și în istorie (60 de ani de la finalizarea colectivizării din România)

Colectivizarea a fost efectuată în toate statele comuniste (numite și democrații populare), după modelul sovietic sau stalinist. România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej nu putea fi o excepție de la această regulă. Colectivizarea/cooperativizarea agriculturii, adică înființarea de

Mai mult...