„Arta în Grădină”, zece ediții (2012-2021)

Estimated read time 12 min read

De zece ori în grădină. De la gând la faptă

În vara anului 2012, la inițiativa lui Flavius Lucăcel, am realizat expoziția mea „Memoria locurilor” la Școala generală din Năpradea, satul în care am copilărit, satul bunicilor. Printre multele discuţii avute cu el, a fost vorba și despre posibilitatea organizării unei tabere de pictură la Grădina Botanică din Jibou. Chiar dacă eram conștient de oportunitatea unei astfel de întreprinderi, priveam cu circumspecție obținerea unei finanțări, fie ea chiar și la nivel de „plutire”. După o întâlnire cu Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Cosmin Sicora, directorul Grădinii Botanice „Vasile Fati”, am înțeles că și domniile lor așteptau o astfel de inițiativă, prin urmare, fără a mai sta pe gânduri, în toamna aceluiași an, am demarat prima ediție a Simpozionului de Arte Vizuale „Arta în Grădină”. Cu toate că, atunci, nu mă gândeam că manifestarea noastră va dăinui zece ani, mi-am propus ca încă de la început, să stabilesc un cadru profesionist în care să se desfășoare simpozionul. Am dorit să diferențiez manifestarea de la Jibou de celelalte tabere sau simpozioane desfășurate în țară sau în străinătate, impunând un format care, în afară de tabăra de creaţie, să conţină și altfel de activități pentru artiști, copii sau publicul apropiat de cultură. Consider că elementul de identitate cel mai important al simpozionului de la Jibou este reprezentat de cadrul deosebit în care acesta se desfășoară: pe de o parte, este vorba de ambianța istorică a castelului în stil baroc al fostului baron Wesselényi, iar pe de alta, ambianța mediului peisagistic de excepție administrat de Grădina Botanică din Jibou. Mai mult decât atât, artiștii se bucură și de faptul că motivele, sursele de inspirație sunt la tot pasul, iar cazarea se face chiar în incinta Grădinii, în casa de oaspeți a acesteia.

În cadrul fiecărei ediții a simpozionului, tabăra de creaţie este activitatea principală. În jurul ei gravitează şi celelalte activități conexe. Încă de la început am hotărât să invit câte un curator la fiecare ediție a taberei care să propună artiștilor teme generic şi să medieze rezultatele muncii lor pentru publicul amator de artă prin intermediul vernisajelor și al textelor curatoriale și critice expuse în cataloagele simpozionului.

În cele 10 ediții ale simpozionului de la Jibou, la tabăra de creație au participat șaptezeci de artiști, în principal din România, dar și artiști de origine română din străinătate sau artiști străini din Ungaria, Polonia, Rusia, Republica Moldova, Canada și SUA. Limbajul vizual nu are granițe şi din acest motiv relațiile noastre cu artiștii străini au fost cordiale și eficiente. Pentru artiști, documentarea „pe teren este una dintre cele mai directe modalități de a interoga realitatea. În cadrul vizitelor de documentare, o altă activitate adiacentă taberei de creaţie, facem o reverență la locurile sacre din jurul orașului Jibou. Bisericile de lemn, căci despre ele este vorba, sunt păstrătoare de istorie. Ele nu reprezintă doar locul de rugăciune, de comuniune cu divinitatea, ci și locul încărcat de liniște, frumos și mister. Începând cu ediția din anul 2015, am vizitat și documentat 9 biserici monument-istoric.

De asemenea, tot în cadrul vizitelor de documentare, am vizitat și alte obiective de interes cultural și turistic din Sălaj: castrul roman de la Porolissum, cimitirul evreiesc de la Năpradea și aria naturală protejată „Grădina Zmeilor” de la Gâlgău Almașului. Formatul simpozionului, în afară de tabăra de creaţie și de vizitele de documentare, include și o serie de activități conexe cum sunt: serile de poezie, de muzică, miniconferințele, atelierele de creație pentru copii și serile cu demonstraţii culinare. Astfel, la edițiile simpozionului am avut plăcerea să audiem și să interacționăm cu douăzeci și cinci de personalități ale culturii regionale și naționale, poeți, scriitori, muzicieni, experți în management cultural, diplomați și profesori. De asemenea, cinci dintre artiștii participanți şi alți cinci curatori au prezentat în fața colegilor lor teme de interes pentru artele vizuale precum și contribuții personale reflectate în creațiile proprii.

În simpozionul nostru acordăm o atenţie specifică atelierelor de creație organizate în principal pentru grupe de copii de la Centrul de Servicii Sociale din Jibou. Până acum s-au desfășurat șase activități de creație, la care au participat un număr de 50 de copii și elevi. Coordonatorii atelierelor au fost profesori de la UAD din Cluj-Napoca și de la Liceul „Elf” din același oraș.

Bilanțul fiecărei ediții a simpozionului a putut fi cuantificat atât printr-o experiență directă, în fața lucrărilor realizate cu ocazia expozițiilor anuale, dar și sub formă de lectură, prin răsfoirea cataloagelor dedicate, sau virtual, pe site-ul simpozionului. În urma celor zece ediţii, s-au organizat zece expoziţii de grup la Grădina Botanică din Jibou, la încheierea fiecărei ediții, șapte la Centrul de Cultură şi Artă al Județului Sălaj în cadrul MuzaFest şi o expoziție cu caracter retrospectiv la Galeria „Arcade 24” din Bistrița. Din anul 2013 și până în anul 2018, tot la CCAJS, în paralel cu expozițiile de grup, sub egida simpozionului, am organizat alte şase expoziţii individuale ale câte unui artist participant la simpozion. La vernisajele expozițiilor a participat un număr apreciabil de admiratori ai artei contemporane. Fiecare ediție a fost documentată în cataloage de o bună calitate grafică, apărute sub siglele editurilor „Eikon”, „Limes” şi „Mega”, toate din Cluj-Napoca și „Caiete Silvane” din Zalău.

După anul 1990, în general, instituțiile care aveau în domeniul lor de activitate tezaurizarea și promovarea culturii contemporane, nu au mai achiziționat lucrări de la artiști, cu foarte rare excepții. În schimb, instituțiile care susțin simpozionul nostru, fără a recurge la achiziții de operă de artă, indirect, în urma donațiilor făcute de artiștii participanți la simpozion, au reușit să-și înfiripe, iar mai apoi să-și dezvolte colecții de artă recentă. Prin urmare, un scop al simpozionului, acela de a valoriza rezultatele taberei de creație, a fost atins tocmai prin faptul că operele de artă realizate la Jibou, devin patrimoniu, constituindu-se în valori ale artei contemporane. Consider că este necesar să precizăm faptul că proiectul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” este unul realizat și susținut exclusiv printr-un efort local la care au contribuit Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice şi Grădina Botanică din Jibou, Primăria şi Consiliul Local din același oraș. În calitate de inițiator al simpozionului și coordonator al celor zece ediții, doresc să adresez mulțumirile mele personalităților care conduc instituțiile mai sus menţionate, domnului Daniel Săuca, domnului Cosmin Sicora și domnului Dan Ghiurco.

Pentru mine, fiecare ediție de Artă în Grădină, a însemnat un nou început. De fiecare dată, altfel era organizată Grădina, alții erau artiștii participanți, altele erau propunerile tematice, alta era lumina, culoarea, ceața de pe Someş şi… mirosul Grădinii, dar, mereu, alte provocări apăreau la orizont. Ne-am putea opri aici sau am putea continua și duce la un alt nivel simpozionul. Dacă se va decide continuarea lui, cu siguranță va trebui mărită vizibilitatea rezultatelor taberei de creație prin organizarea unor expoziții itinerante în țară, la muzee sau galerii de artă. De asemenea, s-ar putea iniția parteneriate cu Grădini Botanice din Europa pentru a le prezenta ceea ce am reușit să facem la Grădina Botanică din Jibou. Consider că ar fi necesar să atragem de partea noastră și instituţii private care să susțină activitățile noastre. În altă ordine de idei, ar fi de dorit ca prin modalități potrivite de persuasiune să apropiem de activitățile noastre publicul tânăr, care de cele mai multe ori ne-a lipsit.

La acest moment de bilanț, îmi exprim satisfacție pentru tot ce s-a realizat în cele zece ediții. Doresc să aduc mulțumirile mele artiștilor care s-au perindat pe la Grădină, curatorilor, invitaților și, nu în ultimul rând, publicului care a apreciat ceea ce am făcut. De asemenea, aduc mulțumiri și angajaților Grădinii Botanice, care de multe ori ne-au ajutat și au sprijinit demersurile noastre pentru a asigura un cadru cât mai potrivit pentru desfășurarea simpozionului.

Radu ȘERBAN,

coordonatorul Simpozionului

***

Grădina bucuriei

Daniel SĂUCA

Am scris nenumărate rânduri „introductive”, mai mult sau mai puțin vanitoase. Oricum, e oarecum ciudat să-ţi lauzi singur marfa, chiar dacă azi treaba asta se cheamă marketing.

La aniversarea a zece ediții a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină” m-am gândit că este nimerit să scot în evidență bucuria. Sunt convins că dincolo de organizarea evenimentului artistic apare bucuria, nu numai pentru cel care, într-un fel, a „nășit” administrativ incursiunile artiștilor vizuali în cea mai cunoscută grădină sălăjeană.

Sunt bucuros că am reușit să organizăm zece ediții ale simpozionului nostru. Sunt bucuros că am reușit să edităm și să tipărim mai multe cataloage cu participanţi și produsele lor artistice, să susţinem expoziții. Sunt bucuros că „Arta în Grădină” a devenit un proiect al comunităţii din Jibou, punând în evidență „perla” turismului din Sălaj: Grădina Botanică „Vasile Fati”. Sunt bucuros că, de la an la an, tot mai mulți sălăjeni, și nu numai, s-au alăturat demersului cultural inițiat și susținut de pictorul Radu Șerban și echipa sa. Mă bucur de… toată bucuria dată de acest proiect. Încotro, „Arta în Grădină”? Parteneriatul între Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice/Grădina Botanică și Primăria orașului Jibou merită să continue, probabil cu adaptări de parcurs. Și în sensul dezvoltării componentei educaționale. Poate că „Arta în Grădină” va fi un rai și pentru alți reprezentanți ai artelor, altele decât cele vizuale. Poate. Până atunci, până la ediţiile viitoare mă bucur că, într-o ţară a lucrului prost făcut, toți cei implicați în proiectul nostru au reușit să facă un lucru bun. Și pentru Sălaj. Pas cu pas…

Daniel SĂUCA,

managerul

Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

***

Un deceniu de artă în Grădina de la Jibou

Cosmin SICORA

Cu zece ani în urmă, într-o primăvară frumoasă pe meleaguri transilvane s-a născut un proiect ce îngemănează firesc arta cu frumusețea și complexitatea naturii. Oameni, care au pus mai presus de materialismul vieții cotidiene aspiraţiile artistice şi culturale ce sunt în sufletul fiecăruia, și-au unit dezinteresat forțele, timpul și spiritul creator pentru materializarea Simpozionului de Arte Vizuale de la Jibou.

Și ce loc mai bun de desfășurare a unui astfel de demers artistic decât o grădină botanică, cu toată complexitatea și diversitatea ei de forme și culori!

Dorim, în moment aniversar, Simpozionului „Arta în Grădină” la cât mai mulți și rodnici ani și mulțumim celor ce participă și celor care susțin acest demers artistic!

Cosmin SICORA,

directorul Centrului de Cercetări Biologice Jibou

***

Artă și grădină

Dan GHIURCO

Încă din cele mai vechi timpuri omul s-a lăsat inspirat de realitatea înconjurătoare și a transpus-o în artă în toate formele sale. Arta, acest liant dintre popoare, generații și semeni, are rolul de a ne apropia, de a crea punți între culturi, fiind un limbaj universal. În contextul actual arta ne dă o lecție, aceea a apropierii şi comunicării. Ea permite imaginației să zburde liberă, fără constrângeri de formă sau de fond. Mă bucur că în orașul Jibou există o astfel de sursă de inspirație, Grădina Botanică „Vasile Fati” – care devine, an de an, lăcaș de creaţie pentru artiști din toate colțurile lumii.

Se spune că o imagine spune mai multe decât o mie de cuvinte. Nu pot decât să aprob această afirmație, adăugând și faptul că „Ars longa, vita brevis – Arta este lungă, viața este scurtă”. Așadar, imaginea are puterea de a opri timpul în loc, de a surprinde crâmpeie de natură care vor încânta ochiul privitorului de azi și de mâine, prin claritate și frumusețe. Artă și grădină, simpozionul de arte vizuale le așază pe amândouă la aceeași masă, asigurând un context propice creației.

Primăria și Consiliul Local al orașului Jibou salută, încurajează și susține acest proiect din anul 2017.

Suntem convinși că împreună putem continua acest simpozion prin care Grădina Botanică „Vasile Fati” și implicit orașul Jibou este cunoscut atât în țară cât și în străinătate, iar lucrările de artă realizate la Jibou, constituie opere ale artei contemporane. Mult succes în continuare și mulțumim celor care participă la susținerea acestui simpozion!

Dan GHIURCO,

Primarul orașului Jibou

Poate nu ai vazut...

+ There are no comments

Add yours